Tuesday , 17 October 2017 / سه شنبه , ۲۵ مهر ۱۳۹۶
آخرین خبرها

مقالات کسب و کار

آمیخته بازاریابی (مک کارتی) ۴P

مقدمه

جروم مک کارتی آمیخته بازاریابی یا Marketing Mix  را مرکب از چهار عامل عمده کالا، قیمت، توزیع، ترویج پیشنهاد کرد که به طور سنتی این چهار عامل را تحت عنوان P4 می شناسند. P4 عبارت است از هر نوع اقدامی که شرکت بتواند برای کالای خود و به منظور تحت تاثیر قرار دادن تقاضا، انجام دهد.

کالا، قیمت، توزیع و ترویج فروش، مجموعه عواملی هستند که به تعبیر مک کارتی در بازاریابی نقش اساسی دارند و مدیر عامل می تواند آنها را در کنترل خود داشته باشد. یعنی تولید کننده می تواند بر کالا (تنوع محصول، کیفیت، طراحی، ویژگی نام تجاری، ‌بسته بندی،‌اندازه، خدمات، تضمین ها، مرجوعی ها)، قیمت (فهرست قیمت های فروش،‌تخفیف ها، کسورات،‌زمان پرداخت، شرایط اعتبار)، توزیع (کانالهای توزیع، پوشش کالا، جور کردن کالا، محل عرضه کالا، حمل و نقل)، ترویج (تبلیغات، ‌روابط عمومی و عمومی سازی، فروشندگی شخصی، پیشبرد فروش و‌بازاریابی مستقیم) اثر گذار باشد.

پس از تدوین دیدگاه و استراتژی بازاریابی می بایست تاکتیک های بازاریابی بنگاه اقتصادی مشخص شود.
علاوه بر عوامل فرهنگی ، اجتماعی ، گروهی ، عوامل روانی فردی و موقعیتی همه خریداران تحت تاثیر عناصر گوناگون آمیخته بازاریابی اند و تصمیم گیری آنها وابسته به نوع محصول و ویژگی های آن ، شیوه های قیمت گذاری و روشهای پرداخت ، امکانات و تسهیلات توزیع و روشهای ترغیبی و ترفیعی شرکتهاست .
آمیزه بازاریابی مجموعه ای از ابزارهای قابل کنترل بازاریابی است که شرکت آنها را در هم می آمیزد تا پاسخگوی بازار هدف باشد. آمیزه بازاریابی در بر گیرنده همه کارهایی است که شرکت می تواند انجام دهد تا بر میزان تقاضا ( برای محصولاتش) اثر بگذارد. آیا آمیزه بازاریابی بنگاه های اقتصادی شبیه هم هستند و امروزه می توان ادعا کرد که منظور از آمیزه بازاریابی ۵P . 4Pیا۱۳P و… است ؟

آمیزه بازاریابی
منظور از آمیزه بازاریابی یا ترکیب بازار، این است که باید مشخص کرد چگونه باید این عوامل را در هم آمیخت .
معمولاً این عوامل را به چهار گونه اصلی طبقه بندی می کنند که عبارتند از محصول ، توزیع ، قیمت و ترویج.
استراتژی بازاریابی یعنی تنظیم و اجرای آمیزه بازاریابی .ابزار کار و تاکتیک ها در بازاریابی ، آمیزه بازاریابی است.
آمیزه بازاریابی ، آمیخته بازاریابی ، ترکیب بازاریابی ، ابزارهای بازاریابی و تاکتیک های بازاریابی، همگی واژه هایی هستند که برای ترجمهMarketing Mix به کار رفته اند . منظور از آمیزه، آمیخته یا ترکیب این است که بین این اجزاء می بایست یک نگرش سیستمی و هماهنگ برقرار باشد تا بتوانند در تاثیر گذاری و متقاعدسازی مشتریان مؤثر باشند. به عبارتی، محصول مناسب با قیمت مناسب از نظر مشتریان با توزیع مناسب و به کارگیری شیوه های ارتباطی مناسب همگی با هم عمل می کنند و اگر هر یک از این اجزا ناهماهنگ با سایرین باشد نتیجه آن کاهش اثر بخشی و کارایی مجموعه بوده و شرکت را از دستیابی به اهداف باز می‌دارند. اما منظور از تاکتیک یا ابزار آن است که وسیله و ابزار شرکتها برای جنگیدن در بازار و توفیق بیشتر نسبت به رقبا همین عوامل هستند.‌
- وقتی از محصول صحبت می کنیم یعنی ترکیبی از کالاها و خدمات که شرکت به بازار مورد نظر ارائه می‌کند این زیر مجموعه ها عبارتند از : گوناگونی محصول ، کیفیت طراحی، ویژگیها، نام و نشان تجاری ، بسته‌بندی ، اندازه ، خدمات، تضمین ها ، پشتیبانی ، برگشت و …
- وقتی از قیمت صحبت می کنیم یعنی مقدار پولی که مشتری باید برای یک محصول بپردازد ، زیر مجموعه‌های آن عبارتند از ، فهرست قیمتها، تخفیف ، مساعدتهای ویژه ، دورة پرداخت ، شرایط اعتباری و…
- وقتی از توزیع صحبت می کنیم یعنی فعالیتهایی که شرکت انجام می دهد تا محصول را در دسترس مصرف‌کنندگان مورد نظر قرار دهد ، زیر مجموعه های آن عبارتند از کانال های توزیع ( عمده فروش ، بنکدار ، خرده‌فروشی‌، نمایندگی، شعبه ها) ، میزان پوشش ، ترکیب و جور بودن محصول ، میزان موجودی ، ترابری ، تدارکات و …
- وقتی از ترویج صحبت می کنیم یعنی فعالیتهایی که شرکت انجام می دهد تا بتواند در مورد ارزش و مطلوبیت محصول اطلاعات خوبی به خریداران بدهد ، به طوری که آنان از بین محصولات موجود در صنعت ، محصول ارائه شده بنگاه ما را بخرند ، زیر مجموعه های آن عبارتند از تبلیغات ، روابط عمومی ، پیشبرد فروش ، فروش شخصی و بازاریابی مستقیم .
- البته طی سالیان مختلف پس از ارائه نظر مک کارتی ، استادان و صاحب نظران بازاریابی نظرات مختلفی در مورد آمیزه بازاریابی ارائه کردند .
که عده ای ۸P’ ۶P ‘ ۵P و حتی ۱۳P و … را به عنوان آمیزه بازاریابی بنگاه های اقتصادی معرفی کرده اند . این افراد عقیده دارند که آمیخته چهار عامل بازار ، پاره ای از فعالیتهای را از نظر دور داشته است .
«کاتلر» می گوید اینکه شمار و عاملهای مشخص آمیزه بازاریابی ، چهار ، شش و یا ۱۰ تا انگاشته شوند ، چندان مهم نیست. نکته مهم وجود چارچوبی است که بازاریابی بتواند فعالیتها و راهبرد خود را برگرد آن سامان دهد .
- به عقیده فیلیپ کاتلر نیاز به افزودن دو عامل (P ) دیگر به آمیزه بازاریابی وجود دارد که می‌توان به آنها سیاست (Politics) و باور همگانی (آراء عمومی) Public Opinion عنوان کرد.
به این دو عامل بخصوص در بازار ایران بسیار حائز اهمیت هستند . چون بخش عمده اقتصاد ایران را اقتصاد دولتی تشکیل می‌دهد و هر قدر میزان دخالت دولت در حوزه اقتصاد بیشتر باشد اقتصاد آن کشور به سمت اقتصاد بسته یا اقتصاد باید ها و نبایدها حرکت می‌کند ، در صورتی که هر قدر فضای اقتصادی رقابتی و باز باشد اقتصاد هست ها و نیست ها شکل خواهد گرفت و این دلایل لزوم توجه بنگاه های اقتصادی به عامل سیاست را نشان می دهند .
از طرفی با توجه به فرهنگ ارتباطی گسترده بین مردم و سهولت باز کردن باب گفت گو با یکدیگر که نمونه های آن را در صف نانوایی و اتوبوس و … مشاهده می‌کنیم فضا برای انتقال اخبار ، شایعات ، نظرات و دیدگاه ها مهیا شده و سرعت پخش آنها در جامعه ایران بسیار بالاست ، لذا در محیط کسب و کار ایران عامل باور همگانی نیز حائز اهمیت است .
- اما انتقاد مهمی که به آمیزه بازاریابی گرفته می شود این است که ۴p’s تنها از دیدگاه فروشندگان فرآورده ها (بنگاه های اقتصادی ) است و شاید دیدگاه خریداران در مورد آنچه به آنها عرضه و پیشنهاد می‌شود، متفاوت از دیدگاه عرضه کنندگان باشد. بنابراین، بهتر است که عنوانها را با رویکرد به خواست و نظر مشتریان تنظیم کنیم و به آن ۴C’s گفته می شود که عبارتند از :
الف – ارزشهای مشتری پسند Customer Value
ب – هزینه مشتریCost to the Customer
ج – آسودگی در خرید Convenience
د – ارتباطات Communication
مدیریت بازار و بازاریان بهتر است که ابتدا به دیدگاه های مشتریان( ۴c’s ) بیندیشند وسپس دیدگاه خود (۴p’s ) را تنظیم کنند.
به عبارتی براساس ارزش مد نظر مشتری از محصول، شرکتها محصول خود را طراحی و تولید کنند، با توجه به شناخت از قدرت خرید مشتری و ارزشی که مشتریان برای محصول در مقایسه با محصولات رقبا قائل هستند محصول را تولید و قیمت گذاری کنند . (در قیمت گذاری محصولات دیگر روش سنتی محاسبه قیمت تمام شده به اضافه سود مد نظر شرکت کاربرد ندارد، این روش متناسب بازارهای انحصاری بود، در بازارهای رقابتی علاوه بر محاسبه قیمت تولید و توزیع ، لازم است در قیمت گذاری به قیمت محصولات رقبا و همچنین ارزش مد نظرمشتری برای محصول توجه داشت ). براساس میزان آسودگی در خرید، که مشتری تمایل دارد شیوه های توزیع، تعیین و اجرا شوند. برای مثال، افراد پر مشغله و با در آمد بالا تمایل دارند کالاهای مصرفی آنها در منزل تحویل شود ولی افراد کم درآمد به جهت کاهش هزینه ها تمایل دارند خودشان به محل عرضه (بازارگاه) مراجعه کنند.
و درنهایت بر مبنای نوع ارتباطات مدنظر مشتریان ابزارهای مختلف ترویج شامل تبلیغات، روابط عمومی، پیشبرد فروش‌، فروش شخصی و بازاریابی مستقیم‌، سیاست‌گذاری و اجرا می شوند.
- یک نکته اساسی و مهم در بازاریابی این است که بدانیم در چه مواقعی به صورت کلی و در چه مواقعی به صورت خاص و درباره یک محصول خاص صحبت کنیم و بین این دو تفکیک قائل شویم . البته برای ریسک کمتر بهتر است خود را با محصول ربط دهیم، یعنی اینکه چه محصول بخصوصی در چه بازار بخصوصی ارائه شود. که به این نوع از استراتژی پوشش بازار، بازاریابی متمایز می‌گویند و منظور از آن این است که اگر شرکت مثلاً در سه بازار هدف فعالیت می کند بهتر است متناسب با شناخت از ویژگیهای هر بازار ، آمیزه های بازاریابی متفاوتی برای هر یک از آنها طراحی و اجرا کند . البته بعضی از شرکتها توان ارائه آمیزه های بازاریابی چندگانه را ندارند. در این صورت، توصیه می شود به یک بخش از بازار اکتفا کرده و در آن بخش متخصص شوند و نوع بازاریابی متمرکز را انتخاب کنند.
ولی به هر حال تقریباً اکثر صاحب نظران بازاریابی با استراتژی بازاریابی یکنواخت که طی آن شرکت برای کلیه بخشهای بازار فارغ از تفاوتهای آنها فقط یکنوع آمیزه بازاریابی طراحی می کنند موافق نیستند.
- بازاریابی یک طرز تفکر است و نگرشی است که در شرکت حاکم می شود ، بازاریابی استراتژیک شبیه کار ژنرال است که صحنه را می‌بیند و زیر نظر دارد و تصمیم می گیرد. لذا بین استراتژی بازار و تاکتیک های بازار تفاوت وجود دارد. برای همین است که قسمت بازاریابی با قسمت فروش در عین ارتباط تنگاتنگ جدا از هم هستند و قسمت فروش بعنوان یکی از اجزاء مدیریت یا معاونت بازاریابی شرکت فعالیت می کند. وظیفه اصلی مسئول بازاریابی شرکت مدیریت تغییر است، امروزه بازارها خیلی سریع دستخوش تغییر می شوند. به همین جهت مباحث استراتژی و نگرش استراتژیک در نظام بازاریابی بنگاه‌های اقتصادی جایگاه ویژه ای دارند، حتی امروزه در کنار برنامه ریزی استراتژیک، از تفکر استراتژیک استفاده می شود و با بهره گیری از آن و شناخت دقیق و توجه دائم به سه عامل مشتریان، رقبا و فرصتها، راهکارهای استراتژیک برای پیروزی در صحنه رقابت طراحی می شوند.‌‌‌‌‌‌‌‌‌ لذا می بینیم که دیگر نمی توان برای تمام بنگاه های اقتصادی یک نسخه واحد پیچید و ادعا کرد که آمیزه بازاریابی شامل ۴P ،۵P ، ۶P ،۱۰P و… است.
آمیزه بازاریابی بنگاه های اقتصادی مختلف متناسب با شرایط بازار، صنعت و… متفاوت است، دیگر دوران شاه کلیدها به سرآمده است، باید دسته کلیدها را کامل کرد و متناسب با هر قفل با بهره گیری از دانش، تجربه، اطلاعات و شم، کلید مناسب آن را انتخاب کرد و به کار گرفت.

آمیزه بازاریابی بنگاه اقتصادی شما چیست؟
۱- با تحقیقات بازاریابی، عوامل مدنظر مشتریان (۴C’S) را در بازار هدف از طرق مشاهده، اطلاعات ثانویه و اطلاعات اولیه مورد شناسایی قرار دهید؛
۲- با تحقیقات بازاریابی اطلاعات مربوط به رقبا و محصولات آنها را گردآوری و پردازش کنید؛
۳- با به کارگیری مبانی تقسیم بندی صحیح، بازار را به بخشهای همگن تقسیم کنید؛
۴- بر مبنای جذابیت هر بخش از بازار، نقاط قوت شرکت نسبت به رقبا در بخشهای مختلف و در نظر گرفتن عامل ریسک، بازار یا بازارهای هدف خود را مشخص سازید؛
۵- عوامل زیر مجموعه (۴P’S) را متناسب با شناخت از بازار و دیدگاه های مشتریان کامل کنید؛
۶- به دو عامل سیاست و باور همگانی (بخصوص در بازار ایران) توجه کنید. پس به ۶p’s بیندیشید؛
۷- به هر یک از عوامل زیر مجموعه (۶P’s) با بهره گیری از نظرات خبرگان صنعت و مشاوران بازاریابی و با تکیه بر تحقیقات به عمل آمده بین صفر تا چهار امتیاز بدهید:
- منظور از عدد صفر یعنی اینکه این عامل نامرتبط است؛
- منظور از عدد یک یعنی اینکه این عامل غیرمهم است؛
- منظور از عدد دو یعنی اینکه این عامل قابل توجه است؛
- منظور از عدد سه یعنی اینکه این عامل مهم است؛
- منظور از عدد چهار یعنی اینکه این عامل ضروری است.
۸- به عوامل ضروری و مهم توجه ویژه کنید اینها آمیزه بازاریابی بنگاه شما را نشان می‌دهند. سعی کنید در آنها متمایز از رقبا باشید. تا میدان به رقبا واگذار نگردد.
- به عوامل قابل توجه هم گوشه چشمی داشته باشید و در بهبود آنها بکوشید. به طوری که از رقبا عقب نمانید. رقبا پیوسته انتظارات مشتریان را بالا می برند.
۹- با سازماندهی مناسب منابع، آمیزه بازاریابی را در بخش های تعیین شده بازار اجرا کنید.
۱۰- در تمام مراحل کنترل و اصلاح باید رعایت شود. فراموش نشود که آمیزه های بازاریابی نیز مثل تمام عوامل دیگر در اثر مرور زمان می بایست تغییر کنند و متناسب با شرایط، انعطاف پذیری لازم را داشته باشند.

مشخصات یک آمیزه بازاریابی مؤثر
-منطبق با نیازهای مشتری باشد؛
-بتواند برای ما یک مزیت رقابتی ایجاد کند؛
-ترکیب آن خوب باشد؛
-منعکس کننده صحیح منابع موجود در شرکت باشد (جزء مقدورات ما باشد.)

تجزیه و تحلیل آمیزه بازاریابی
-باید بررسی کنیم آیا اقدامات روی هر یک از عوامل آمیزه بازاریابی روی فروش تاثیرمی‌گذارد یا خیر؟
-در بعضی از مواقع تاثیر بعضی از عوامل کم یا زیاد می شود، بررسی کنید در چنین حالتی تصمیم صحیح چیست.
-آمیزه بازاریابی برای ما یک چارچوب ایجاد می کند که بدانیم چگونه از منابع استفاده مطلوب تری ببریم.
-آمیزه بازاریابی می تواند در تقسیم وظایف و مسئولیتها در داخل بنگاه کمک کند.
-آمیزه بازاریابی می تواند وسیله ای برای کشش پذیری باشد.
-همچنین آمیزه بازاریابی می تواند به برقراری و توسعه ارتباطات در داخل بنگاه هم کمک کند.
-بهتر است برای آمیزه بازاریابی و اجزای زیرمجموعه آنها برای هر سال یک رکورد نگه داریم که چقدر خرج کرده ایم. این اطلاعات برای تصمیمات بعدی کاربرد دارند.
-تجارب شرکتها برای آینده راهگشاست. پس این تجارب را مستند کنید نه اینکه فقط در ذهن افراد باشد که با رفتن آنها تجارب هم بروند و مجبور باشیم از اول شروع کنیم.

مزایای عملکرد تولید در اجرای تولید به هنگام JIT

مقدمه

فرآیند جهانی شدن رقابتهای فشرده باعث شده که بازار ها  شرکت ها را مجبور کنند تا  روشهای  مورد استفاده در تجارت خود را  دوباره بررسی کنند. علی رغم وجود منابع اقتصادی  و طبیعی، سازندگان آمریکایی با رشد کاهش  عملکرد تجاری و استفاده از منابع خارجی در کشمکش هستند. با توجه به منابع طبیعی موجود کم، رقبای  بازار ها به خصوص در PR به استاده از عملکردهای  تولیدی در ساختارهای JIT ترغیب شده اند و خواستار  استفاده از فرآیندCPT(تداوم ارتقأ فرآیند) می باشند. JIT یک فلسفه تولیدی است که بر دسترسی  به ساختارهای خاص از طریق پیشرفت متداوم و  از بین بردن نقصها تأکید کرده است. بعضی از مزایای مفهومی عبارتند از محصولات با کیفیت بالاتر، سطح پائین موجودی انبار، افزایش و ارتقأ ظرفیتهای زمانی، و کاهش زمان پاسخ مشتریان. در آمریکا ،JIT برای محاسبه و تاثیر آنها  مهم و قابل تحسین است. در این حالت برای میزان انطباق نسبی استفاده می وشد. این تحقیق دو موضوع را بیان می کند. اول مزایای حاصل از تحقیق JIT را بررسی می کند. دوم  وابستگی این مزایا را با توجه به سطح تحویل در ساختارهای خاص انطباقی JIT را بررسی می کند. این مقالات در مشارکت با مقالات JIT به منظور ارائه فهم بهتر در مورد اینکه چطور شرکت ها باید انطباق JIT را به صورتی که  سودمند باشد بررسی کند پیشرفت نتایج از سطوح سیاه اموال کاهش یافته در چندین تحقیق JIT بیان شده اند هر چند محدودیت شواهد تجربی موجود باعث می شود که دیگر مزایای حاصل از  ارزیابی در JIT را بررسی کنیم. بیشتر شواهد موجود در مورد تحقیق شرکت های  خصوصی و یا محاسبات آماری توصیقی نمونه ای کوچک مطرح شده این تحقیق بر واکنش حاصل در ۹۵ شرکته تولیدی متمرکز شده که به صورت رسمی با JIT منطبق شده اند. سطح تحقق JIT از طریق واکنش های ( جواب ها) به سوالات مقیاس های L محاسبه شده و در سطوح بالا و پایین مشارکت داشته اند. یکی از راه های  تجزیه و تحلیل و ارزیابی به منظور ایجاد اطمینان در مورد این مسئله بیان شده که آیا اختلافاتی  در مزایایJIT بین انطباق کنندگان کم و زیاد مطرح شده یا نه؟

بررسیJIT  یک فلسفه

JIT یک فلسفه تولیدی که توسط ژاپنی ها توسعه یافته و بیانگر ساختار زیبا شناختی (هنری) ایده آل و ماهیت آسان سازی در قابلیت محصول می باشد همچنین دقیقاً تعریف JIT بصورت متداوم مطرح شده و محصول JIT به یک سیستم تولیدی اشاره دارد که برای رسیدن به ارتقاعاتی و متداوم در قابلیت تولید و کاهش ساختارهای نا مناسب اشاره دارد. تعاریف سپخاص تر توسط کالواسینا بیان شده. JIT سیستم کنترل تولیدی است که خواستار به حداقل رساندن مواد خام و VIP سیاهه اموال کنترل کاهش ها و تثبیت تولید، تداوم فرآیند تولید و ایجاد نیروهای کاری چند مهارتی و ساختارهای انعطاف پذیر می باشد طبق شان برگر JIT از قرن گذشته یکی از مهمترین ابتکارات مدیریتی با قابلیت تولیدی می باشد. گلیک من، اینطور  عنوان کرد JIT به دوره خود  رسیده است و به عنوان یک فلسفه مدیریت قانونی مطرح شده است. لغت JIT تکامل خود را از تکنیک تولیدی به یک فلسفه گسترده تر ارتقاء یافته تکمیل کرده که می تواند به سازندگان USA کمک بکند و مزایای رقابتی در بازارهای جهانی ارائه داد.

ویژگی های  JIT

به بهینه  سازی ساختارهای  کوتا ه مدت تا بلند مدت شبکه توزیع و تولید کامل محصولات اشاره کرده است. تحقیق موفقیت آمیز JIT باید دو موضوع اصلی را بیان کند. افزایش کیفیت و کنترل زمان تولید  و تحویل محصول  با  تمرکز  بر کیفیت شرکت های نزاع کمتر  و عملکرد مجددی  و رابطه موثرترین در بین بخش او کارمندان خود را تجزیه خواهد کرد به  طور تحویل بلند مدت با عرضه کنندگان کمتر باید منجر به بازرسی کمتر شود. تحقق این قبیل نتایج خواستار ایجاد جریان ها به میزان کمتر و ثبات جدول برنامه  ریزی و کیفیت محصول و کاهش زمان تولید و محافظت از عملکردها و موثر بودن فرآیند کاری می باشد.

مزایای اجزای JIT

تا سال ۱۹۸۲ فقط ۳ کتاب منتشر یافته به زبان انگلیسی در مورد JIT در دسترس بودند. به تدریج افزایش علاقه در JIT  منجر به افزاش مقالات شده است. حوزه ای مورد مطالعه شرکت هایی که با انطباق JIT موفق بوده اند منجر به انطباق  تحقیقات بیشتری شده اند. بیشتر تحقیقات موجود مزایای حاصل از انطباق JIT را که فقط بیانگر محاسبات توصیفی بوده اند را مورد ارزیابی قرار داده اند. اندازه نمونه هابه صورت کلی کوچک بود و این شبیه به خاطر مشکل در تعاریف موثر JIT شرکت ها و جمع آمدی پاسخ ای  مربوط بوده است. یکی از موثرترین مزایای حاصل از انطباق JIT که در تحقیقات تجربی کسب شده کاهش سطح سیاهه اموال و یا افزایش سطح سیاهه اموال بوده است. بعضی از تحقیقات رابطه بین عملکرد JIT و عملکرد شرکت را  مورد بررسی قرار داده اند که با توجه به محاسبه قابل تولید زمان مورد نیاز و  کیفیت روابط بازرسی را پیدا کرده اند.

ناکامورا ارتقا در چندین عملکرد تولیدی محاسبه شده با توجه به انطباق JIT را گزارش داده است. در مقایسه تحقیق JIT و ساختارهای غیر JIT شرکت های الکترونیکی کانادا بروکس و فادر  اینطور  یافتند که شرکتهای JIT از نظر هزینه مناسب تر بوده اند شماری از تحقیقات تاثیر تحقیق JIT بر محاسبات عملکرد مالی قبلی  را بررسی کرده اند و نتایج قابل ملاحظه ای ارائه داده اند. اگر چه کاهش سیاهه اموال ممکن است هدف اصلی  تحقیق JIT نباشد اما یک نتیجه طبیعی است. همانطور که با تحقیق قبلی( فشار Push) عنوان شده ـJIT سیاهه اموال را از طریق تولید با توجه سفارشات مطرح شده استخراج می کند باانجام فرآیندها سیاهه اموال به حداقل می رسد و تولید می تواند سریعتر به خطا ها و تغییرات موجود در تقاضا پاسخ دهد. زمان نهایی از طول  فعالیت های MVA از قبیل صبر کردن، حرکت زمان بررسی که می تواند تا ۹۵% هزینه محصولات را تشکیل دهد کاهش می یابد.

میزان تحقق JIT

تحقق JIT از طریق شرکت های آمریکایی به نسبت آرام و در حالتی خاص مطرح شده که علی رغم رشد آگاهی از مزایای عنوان شده آن بیان می شود. یکی از دلایل مربوط به سی میلی شرکت ها برای انطباق JIT مقاومت آن در مقابل تغییر است. کاهش تحقیق با توجه به تعداد فاکتورهای دیگر از قبیل فهمیدن روش های JIT و ناهماهنگ بودن محیط کار و  عدم وجود عرضه کنندگان پشتیبان و نامناسب بودن محاسبات عملکردی و سیستم های متحرک مطرح شده است. شواهد همچنین اینطور عنوان می کند که JIT ممکن است برای تمام  شرکت ها مناسب نباش و نمی تواند  برای آنها  موفقیت آمیز باشد. تحقیقات اینطور عنوان کرده اند که هر یک از شرکت ها تحقیق jitرا در مجموع عملکردهای JIT خود بیان می کنند و سعی می کنند تا فعالیت های NVA را کاهش دهد. برگترین مزایا از طریق انطباق شرکت ها با JIT حاصل می شود و ممکن است بخاطر مزایای مشترک حاصل از تکنولوژی های اجرایی JIT به عنوان یک سیستم حاصل شود. یک تحقیق تحقیقی مرحله به  مرحله منجر به  ترکیب نتایج شده و اغلب باعث  ایجاد بر آورد منفی از پتانسیل JIT می وشد.

تحقیق پیشنهادی

JIT یک ساختار افسانه ای اما رابطه است اما روش  اجرا با  ارجحیت بیشتر بر زمن نیبت به چیزی که قبلاً تجربه کرده ایم مطرح شده لبک برن عنوان کرد که  زمان در مقایسه با ساختارهای  تولیدی با JIT مطرح شده. بومن عنوان کرد که JIT یک برنامه کاهش زمان است نه برنامه ای برای کاهش سیاهه اموال. فلاین کاهش در زمان کلی به عنوان ساختاری برای محاسبه موثر بودن JIT استفاده کرده. همچنین عنوا ن کردند که ساختارهای خاص تولید JIT میتواند زمان پاسخ مشتری را افزایش دهد. کوتاه بودن زمان تولید می تواند زمان مورد نیاز برای تغییر مکانیزم ها به منظور کار در بخش های مختلف را کاهش دهد و همچنین باعث کوچکتر شدن اندازۀ می شود. با کاهش اندازه ها سطح انبار (موجودی) کاهش می یابد و قابلیت انطباق محصولات افزایش می یابد و رسیدن به کیفیت بهتر  حاصل می شود. کاهش سریع تر مسائل منجر به کیفیت بهتر و در نتیجه کشمکش کمتر و بازیافت کار می شود. JIT کارمندان را با استفاده از آنها در فرآیند تصمیم گیری فعال می سازد و مهارت های کاری آنها را گسترش می دهد. باید کارگران آموزش ببینند که انعطاف پذیر می باشند و برای فرآیندهای تصمیم گیری در مورد تولید روز به روز به آنها  قدرت داده شود. آموزش مقطعی کارگران نیز برای موفقیت JITبه نظر مهم است. کارکردن به صورت موثر در گروه نیز برای حل مسائل در محیط JIT نیز مهم است. کارگروهی و اهمیت آن را برای تحققJIT بیان کرده اند نظر عمومی  ان است که عملکردهای حسابرسی باید در محیط JIT کارآیی بیشتری داشته باشند. هر چند مطالعات مربوط به بررسی تغییرات واقعی در عملکردهای حسابرسی با انطباق  JIT بیانگر نتایج ترکیبی است. مدیران به تحقیق JIT تمایلی ندارند، اگر آنها متقاعد شوند که JIT تمام عملکرد شرکت را اصلاح می کند. در نتیجه سرمایه گذاری و ارزیابی شرکت در عملکرد ها باید در محاسبات سود آوری ساختارهای منعکس شود. بیشتر تحقیقات توسعه یافته و پیشرفته اینطور عنوان کرده که JIT منجر به ارتقأ سود آوری می باشد، از آزمایشات این قبیل روابط را به صورت تجربی بررسی کرده اند. مهرا و اینمن اینطور عنوان کردند که تحقیقات آنها در ابتدا مستقیماً با JIT و ارتقأ ساختارهای نمایی مرتبط بوده است. تحقیقات تجربی بعدی توسط بالاکرسیمن هیچ نوع اختلافی در ROA بین شرکتهای که حاوی JIT و عدم JIT هستند عنوان نکرده اند تا زمانی که شرکت ها با حداقل و حداکثر تراکم مشتریان و ساختارهای مختلف هزینه با هم به صورت گروهی ترکیب شدند. دیگر تحقیقات تجربی بیانگر رابطه بارز بین تحقیق JIT و قابلیت سودهی شرکت ها است. شواهد و تحقیقات فراوانی برای بررسی کاهش موجودی با توجه به انطباق JIT بیان شده است. در اگ و جرماین به صورت بسیار گسترده رابطه بین JIT سطح موجودی را بررسی کردهاند و یک همبستگی بارز در بسیاری از ساختارهای سازماندهی شده بین سطح تحقیق JIT و کل موجودی یافتند زابطه های خاص مواد خام که در حال اجرا است و موجودی کالاهای تمام شده با توجه به JIT نیز موزد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است. همانطور که ذکر شده، چندین تحقیق جنبه های مختلفی که چه چیزی JIT را تشکیل داده و  چه مزایای باید از تحقیق آنها بدست بیاند را مورد ارزیابی قرار داده است. با بهینه سازی محاسبات به صورتت گسترده، این  تحقیق تحقیقات اولیه JIT را از طریق بررسی مزایای حاصل از انطباق عملکردهای خاص JIT توسعه داده است. عملکردها و تحقیقات موضوعات مربوطه مورد ارزیابی قرار گرفته است. شرکت هایی که بالاترین سطح اجبار در انطباق با یاختارهای کامل و همه جانبه عملکردJIT را دارند، بیشترین مزیت را از ارتقاء کیفی و واکنش به موقع ،انعطاف پذیری کارمندان سهولت محاسبات، عملکردهای تجاری و کاهش موجودی نسبت به شرکتها با حداقل سطح اجبار ، حداقل عملکرد JIT به خود اختصاص داده اند.

محاسبه در تحقق JIT

محاسبه سطوح تحقق JIT و مزایای حاصل خود بررسی مجموعه ای از فرآیندهای تولیدی JIT است این قبیل محاسبات از تحقیقات قبلی گذشته شده اند.  ساختار JIT در بررسی مقالات راج و وایت توصیف شده است و در تحقیقات تجربی  توسط وایت عنوان  یک سری سوال ۱۱ نکته ای در بررسی ساختارها و محاسبه شرکتهایی که با JIT منطبق شده اند بیان شده است، این قبیل فرآیند ها بر مطالبی از قبیل زیر متمرکز  کرده اند.  شرکت ، تکنولوژی  گروه کاهش  زمان تولید، کل  ساختارهای قبیل تولید، استفاده از کارمندان چند کاره، انسجام ظرفیت کاری، خرید JIT، کل کنترل کیفی و کیفیت چرخۀ هر یک  از عملکردهای  JIT از طریق یک سوال در ساختارهای  موجود محاسبه شده است. چندین محاسبه برای  هر یک از  ویژگیهای  JIT همانطور که در تحقیقات دیگر بیان شده  محاسبه شده است که مفید بوده است هرچند مزایای حاصل از  توسعه پرسشنامۀ به نظر می سد کمتر از ساختارهایی است که از یک فرآیند با واکنش  بیشتر رسیده است. یکی از تعاریف واضح در مورد ساختار JIT با توجه به ارائه فهم بهتر از ۱۱ عبارت JIT در این  ساختار عنوان شده که مشابه به تحقیق وایت است.

فاکتورها برای محاسبات JIT

  با استفاده از ساختارهای موجود و روش های محاسبه آن موضوع یک تجزیه و تحلیل فاکتوری و  توصیفی است. ۳ ساختار JIT ،   از این تجزیه و تحلیل استخراج شده است که بیانگر۶۴% کل و اریانس را دارا است. تمام ۱۱ ساختار  و ظرفیت در یک ساختار ۳ تایی بر جزء چرخه کیفی دسته بندی شده اند که این ساختار از آزمایشات حذف شده است. اولین فاکتور ساختار و ترکیبات تولیدی بوده که بیانگر توصیف توسعه شرکت هایی است که از سیگنالوژیهای تولیدی تحقق یافته و تجربه آنان استفاده کرده اند.

همچنین از ظرفیت کاری منسجم کارمندان چندکاره استفاده کرده اند در مجموع این قبیل تفکیک ها بیانگر ساختارهایی در مورد سیستم تولید ی آنان است و به صورت خاص و  مجزا از اینم قبیل عملکرد ممکن است از طریق هر شرکت تولیدی با  تفکیک بالا منطبق شود دومین فاکتورJIT کیفیت  ساختارهای است که بیانگر محاسبه توسعه  شرکت هایی است که از این  روش   تحقق یافته است برای ارتقاء کیفیت محصول فرایند استفاده کرده است. کنترل کیفی کلی TQM از طریق اهداف مشابه ارتقاء خود به هم متحد می شوداگر چه TQM می تواند بدون تحققJIT منطقل شود این طور هنوان شده است که سیستم تولیدی JIT می تواند بدون مشارکت ساختارهای TQM موفق شود مدیریت کیفیت مناسب کالا به ساختارهای مربوط به JIT اشاره دارد و بیانگر ساختار کلید ارزیابی  است. شومین فاکتور ان به عنوان یک عملکرد منسجم JIT مطرح می شود که بیانر توسعه و پیشرفتی است که در آن شرکت ها فرلیندJIT تحقق یافته ای دارند علی رغم دیگر فاکتور های JIT این قبیل عملکردهای بیشتر با ساختارهای تخصص یافته JIT مرتبط هستند  و بدین ترتیب که شرکتهایی از این قبیل عملکردها را منطبق کرده اند بیشتر خودشان را به عنوان یک مشترک با مشارکت کامل با JIT در نظر می گیرند. فاکتورهای تجزیه و تحلیل یکی از قدرتمندترین روش های معتبر ساختن ساختارها است باعث می شود که  تمام  محاسبات را بررسی کنیم. را ه حل ها و فاکتورهای مربوط برای تعریف این ساختار ۱۲% معتبر ساختار فرآیند های تبعیت می کنند.  تغییر ساختارها معتبر شده از طریق هر یک از فاکتورها صورت می گیرد. بیانگر چندین سوال در ۵% می باشد.

بعلاوه ساختارهای معتبر شده نیز حمایت می شود. هیچ یک از سوالات مطرح شده در مورد این فاکتو رو تجزیه و تحلیل این ساختارها به ۴% بیشتر از یک فاکتور نمی رسد. به منظور بیشتر این قبیل ساختارهای حاصل از محاسبات،  ساختارهای فاکتورهای مربوط به صورت مقطعی معتبر بوده اند و با استفاده از کل نمونه  بیان شده است. عملکردهای مشابهی در اعتبار مقطعی کل نمونه با توجه به کل الگوهای اولیه صورت گرفته است. شرکت ها در نتایج بازرسی خود این ساختارهای تحقق یافته JIT دانسته و چه نداشته اند، فرایند ها را گزارش داده اند- گابتارسومر این طور عنوان کرده اند که رابطه  سیاره بین دو محاسبه مختلف با توجه به ساختارهای مشابه مطرح شده است.

 که می تواند به مقدار ارائه شواهد در مورد اعتبار فرآیندها  استفاده شود. یک ماتریس همبستگی بیان گر همبسنگی بارز بین تمام ساختارهای JIT استفاده شده است در این تحقیق بوده  و با واکنش JIT و غیر JIT بیشتر نشان داده است. بعلاوه آزمایش Anovo میانگین ساختارها ی خود شناسایی JIT شرکت های فاقد JIT و  فاقد آنJIT سه شرکت JIT مورد ارزیابی قرار داد و محاسبه JIT بیانگر مجموعه ای کامل از ساختارهای JIT بوده اند که به صورت میانگین سه فاکتور خاص JIT  را  درخود داشته است. تمام این قبیل ساختارها JIT بیانگر میانگین اختلاف بالا بین شرکت های JIT و عدم آن بوده است آلفا کروبناج به عنوان ضریب واقعیت پذیری زمایش همبستگی داخلی ساختارهای معتبر شده از طریق تجزیه و تحلیل فاکتوری مورد ارزیابی قرار گرفت. ضرایب آلفا برای Jitqlty , jitmsnuf به ترتیب ۶۸۴ و ۹۴۶ بوده است.

ضریب  برای Jitvniqve تا ۶۸۴% نیز کاهش می یابد. آلفا کوربناج با توجه به  واقعیت پذیری برای ترکیب محاسبات JIT محاسبات ترکیب شده۸۶۴% است. طبق اظهاراتآلفا ۵۰-۶۰% برای تحقیقات آزمایشی می باشد اظهارات کلی این قبیل آزمایش ها از میزان اعتبار محاسبات مربوط به ساختارها که در این  تحقیق استفاده شده حمایت می کند.

نتایج تحقیق و بررسیها

پاسخ دهندگانی که عنوان کردند که آنها  به صورت  دریت با JIT منطبق  شده اند  خواسته شد تا افزایش تغییرات  اجرایی که  بعد از انطباق با JIT در این  را  مشاده کرده ند  را گزارش دهند: کیفیت، تولید به موقع، پیشرفت کارمندان،  حسابرسی، قابلیت سود دهی  شرکت ، و کاهش موجودی آنها برای سطح تغییرات ۵ انتخاب را مطرح کرده اند را افزایش باند ، افزایش متعادل، تغییر کم  یا عدم  تغییر  ،و  کاهش  ساختار  و اعتدالی  و یا کاهش باند.  شمار جوابها  که به هر یک از  ساختارها برای هر سطح تغییر مطرح شد در جدول ۳ نشان داده شده است و به صورت تقریبی ۲۸%  واکنشها از شرکتهایی بوده که افزایش  و پیشرفت بارزی در عملکرد خود از زمان  تحققJIT داشته اند. بیشتر۶۱% پاسخها مثبت بودند، در حالی که فقط ۵% پاسخها با توجه به تغییرات  انطباق  بند از JIT منفی بوده است. زمانی که فقط تاثیر آن  بر موجودی  ارزیابی می وشد، تقریباً بیشتر از ۴/۳ پاسخ دهندگان  کاهش  در کل  موجودی را عنوان  کرده اند.

مزایای کیفی

تجزیه و تحلیل ANEVA بیانگر  سطح و نوع عملکرد JIT در مکانی است که بر کیفیت شرکت تآثیر می گذارد. ضایعات و عملکرد موجود بیانگر اختلاف بارز بین تحقق قویو ضعیف برای J… , JIT <JIT می باشد.

این قبیل  اختلافات  از یافته های  اولیه تحقیقات محاسبه شده  حمایت می کند. در دنیای  قابل قبولی JIT ، تحقیقات و بررسی ساختار ها لازم نیست. یزرا کیفیت باید ساختار پشتیبانی  باشد که کاهش  نمی یابد. بازرسی در طول  فرآیند تولید اینطور عنوان شده که کمتر از کیفیت ساختار ها مورد  انتظار است.  حتی اگر  کاهش  در میزان  بررسیهای  یکی از  کمترین  پاسخ  مثبت  در این تحقیق را به خود اختصاص داده باشد، اختلافات  باندی مبین آداپتورهای قوی و ضعیف برای فاکتور هایJito , Jitco مطرح شده است. این قبیل نتایج بیانگر شواهدی است که به عنوان یکی از ساختارهای مهم و جدّی مطرح شده و برای عملکردهاس کیفی وJIT مطرح شده و مدیران به منظور کاهش میزان تحقیقات و بررسیها مطمئن تر هستند.

مزایای مبتین بر زمان: یکی از دلایل اصلی برای تحقیقJIT کاهش فعالیتها NVA است که در طول طمان افزایش می یابد با زمان مصرف فعالیتهای NVA در این تحقیق زمان مربوطه را بررسی کرد. زمان حرکت و توقف دستگاه  را نیز مورد ارزیابی قرار داده است. به علاوه، اندازه کم ساختار ۲ در کاهش این قبیل فعالیتها نیز دخالت داشته اند، و در نتیجه باعث افزایش زمان شدهاست. نتایج مطرح شده در این تحقیق بیانگر این مطلب  هستند که JIT می تواند یک وسیله تولیدی موثر و مناسب از نشر زمانی برای شرکتهایی باشد که مجموعه ای کامل از عملکردهای JIT را انجام می دهند.

۵ تا از ۶ محاسبات زمانی بیانگر  کاهش بیشتر درفعالیتهای NVA برای آداپتورهای قوی JIT باشند که از مجموعۀ عملکردهای JIT استفاده کرده اند. با استدلال می توان نشان داد و یکی از بی ارزش ترین فرایندها و عملکردهای تولیدی، زمان انتظار است. کاهش زمان صف ایستادن بیانگر  مزّیتی است که از طریق پاسخدهندگان به تدریج گزارش شده است. در طول زمان حرکت، این قبیل محاسبات بیانگر بیشترین اختلاف در محاسبات صورت گرفته بر پایه زمین اختلاف بین ارزیابیها و سرمایه گذاری جزئی و  کلاً در JIT نیز ذکر شده است. هر چند کاهش زمان عملکرد ( توقف ماشین) بیانگر حداقل میانگین قابلیت تولید و تغییر این مقدار در سرتاسر عملردها است، و ایتطور تصور شد که JIT زمان عملکرد ماشین را کاهش می دهد اما پیشرفتهای بیشتر نیز امکان پذیر است با کاهش اندازه ساختارها با توجه به تحققJIT به عنوان یک ساختار انتگرال  در نظر گرفته  شده است.

در این تحقیق، اختلاف باند در تغییر اندازۀ ساختارها بیین آنهایی که با درجات مختلف JIT  موافق هستند مطرح شده است. هدف نهایی کاهش فعالیتهای NVA این اسن که در طول کاهش زمان کلّی بتوانیم مزایای رقابتی ارجاع دهیم. چندین تحقیق اینطور  یافته است که  افزایش طول زمان یکی از مزایای اصلی انطباق با JIT بوده است. نتایج موجود در این تحقیق اینطور نشان داده است که افرادی که انطباق یافته هستند بیانگر تحقق کامل عملکردهای JIT هستند و در این حالت زمان مصرفی را به صورت باند کاهش داده اند.

اختلاف در ویژگیهای شرکت

جدول ۶ بیانگر تجزیه و تحلیل ANOV باند در میانگین اختلاف فاکتورهای JIT برای ساختارها و ویژگیهای مختلف شرکتهای واکنش دهنده است. نتایج  بیانگر حداقل اختلافات در ویژگیهای مربوط به شرکتهایی است که به صورت قوی و ضعیف با JIT منطبق شده اند. فقط شرکتها به عنوان محاسبه فروش خالص مطرح شده که بیانگر  اختلافات باندی است.

شرکتهای  واکنش دهنده که از تحقق کامل JIT برخوردار هستند، نسبت به آن دسته از شرکتها که در JIT منابع کمتری دارند. بیشتر و برگتر  هستند یک شرکت  بزرگ برای بررسی نتایج JIT و ارائه تغییرات لازم برای انطباق خود منابع بیشتری دارد. رابطه قوی بین تحقق JIT و اندازه شرکت در تحقیقات اولیه  عنوان شده است.۲ محاسبه دیگر بیانگر ساختارهای  جزئی در میانگین اختلاف آداپتور های قوی و ضعیف JIT است. همانطور که انتظار می رود،  و بیشترین سطح بیانگر سطح انطباق است. همچنین شرکتهایی که خودشان را متقاعد کرده اند که خلّاق تر باشد، برای عملکردهای JIT بیشتر راغب بودند. همچنین ۹۰% شرکتهای JIT اینطور عنوان کرده ند که از فرآیندهای تولیدی قابل تکرار استفاده کرده اند به منظور رشد مثلی فروشندگی باشد و در این حالت  اختلاف باندی پیش بیشترین و کمترین انطباق دهندگان وجود ندارد.

نتایج

مدیرانی که بیشترسود را کسب کرده اند از انطباق  دهندگان اصلی با توجه به  تکمیل عملکردهای JIT و خریدJIT بوده اند. ۱۴ تا از۱۶ مزیت محاسبه شده  برای ترکیب محاسبات JIT ، بیانگر  میانگین اختلاف باند بین آداپتورهای قوی و ضعیف JIT بوده است. این قبیل نتایج بیانگر شواهد و مدارکی است که کاملتر هستند و بیانگر انطباق JIT می باشند، بیشترین ساختاری آنها برگشت داده میشود. هر دو آداپتورهای قوی و ضعیف از مزایای مشابهی برخوردار هستند اما زمانی که تمرکز آنها محدود به عملکردهای تولیدی  JIT ایجاد عملکردهای کیفی باشد- عملکردهای مجزای مرتبط باJitqlty , JItmanv از نظر کاربردی کلی تر هستند و می تواند از طریق شرکتهای تولیدی پیشرفته و شرکتهایی که  بر کیفیت تمرکز  کرده اند منطبق شوند، در این حالت آنها به صورت رسمی JIT را بررسی می کنند.  بدین ترتیب، اختلافات در مزایای حاصل از  انواع سطوح تحقق یافته در این حوزه ها ممکن ایت محدود باشد-JITVNIQVE تنها فاکتور خاص JIT است که بیانگر  بیشترین اختلاف باند بین میانگین بیشترین و کمترین مصرف کننده  می باشد در این حالت باعث می شود که تحقق کاملترJIT مجحز به کسب مزایای بیشتر می شود.

عملکردهای JIT منجر به کسب  مزایای بیشتر می شود.

عملکردهای JIT باید در شرکتهایی یافت شود که با فلسفه JIT به صورت  کامل  سر و کار دارند و در  فاکتور JIT مطرح شده اند. رقابتهای  بین المللی به منظور  تشویق شرکتها برای کسب سهم  بیشتر بازارهای  جهانی  همچنان ادامه  دارد.  نتایج این تحقیق بیانگر این مطلب است که تحقق JIT باعث افزایش عملکردهای رقابتی از طریق کاهش سطوح لیست موجودی و کاهش هزینه های کیفی و زمان  مصرفی شد. شواهد از مفاهیم JIT به صورت یک استراتژی کامل و  تولیدی حمایت می کردند و در این  حالت  می توانست مزایای قابل رقابت و مناسبی را ارائه دهند، محدودیتهای  تحقیقاتی: محدودیتهای خاص  تحقیقاتی  باید قابلیت اجرا و یافته های تحقیق  را کاهش می دهند. یکی از فرضیات لازم  در این  مجموعه اطلاعاتی  این است که پاسخ دهندگان به صورت  بار وآگاهی کامل سوالات را به  درستی و با دقت پاسخ می دادند. اگر چه ۱۱ ساختار JIT از طریق تحقیق و مقالات JIT حمایت شده اند،  توضیح معانی آنها مورد بررسی قرار گرفته است و این قبیل  محاسبات برای عملکردهای JIT نیاید،  عملکردهای شرکت را محدود کند و یا در خود حفظ کنند ارزیابی عملکردهای محاسبه شده بر پایه هوشمندی  و ادرات مدیریتی مطرح می شود. این قبیل  نوازاشات شخصی ممکن است در جوابها ساختارهای اصلی ایجاد کند که با توجه به  تمایل طبیعی مدیران به واکنش های قابل قبولی در مورد نگرانی آنها  در مورد  شرکتهای آنها مطرح می شود. سرانجام، فرآیند انتخاب نمونۀ به صورت کاملاً تصادفی نبوده اند. به منظور  محاسبه تعداد  مناسب واکنش ها( پاسخها) از عملکردهای JIT شرکت، بخشی از نمونه ها از رکتهایی خاص انتخاب شده که  در مقاله به عنوان شرکت JIT معرفی شدند. این نوع  محدودیت منجر به  ایاد پاسخ می شود و باعث می وشد که دیگر  شرکت های تولیدی آمریکا که  با JIT منطبق شده اند بدون نشان دادن  این ساختارهای مورد ارزیابی قرار بگیرند.

شرایط اخذ نمایندگی شرکتهای مواد شیمیایی و معدنی

شرایط اخذ نمایندگی شرکت های مواد شیمیایی و معدنی

مواد معدنی با ساختار ساده ،در بسیاری از فعالیت های متابولیک نقش دارند .اکثر آنها حاوی آنزیم هایی هستند که فعالیت های شیمیایی بدن ما را تسریع می کنند و موجب تنظیم و کنترل در بافت ها ،ماهیچه ها و دستگاههای بدن انسانها و حیوانات می شوند.این مواد در صنعت کشاورزی، داروسازی، پزشکی ،دامداری ،گلخانه ها و … مورد استفاده قرار می گیرد و اهمیت حیاتی دارد.
اسامی برخی شرکتهای واگذار کننده نمایندگی :
گروه نماد صنعت پارس

گروه نماد صنعت پارس، بنگاهی اقتصادی با ماهیت خصوصی است که قابلیتها و ظرفیتهای ویژه و سوابق قابل توجهی در اجرای پروژه های EPC دارد زمینه های کاری این گروه به شرح زیر است: •نفت، گاز، پتروشیمی •صنایع نیروگاهی •معادن و فرآیندهای معدنی •ساختمان و پروژه های عمرانی •حمل و نقل و صنایع ریلی •صنایع آب و فاضلاب •کشاورزی و صنایع غذائی
شرکتآرانا (مسئولیتمحدود)
شرکتآرانــــــــابهشمارهثبت ۴۰۶۰۷۵۱۳۴ درکشورگرجستانوباتوجهبهاجرایپروژههایساختمانیومشارکتدرساختپالایشگاههاینفتوگازدرصددتامینکلیهآهنآلاتوتجهیزاتجهتپروژهایساختمانیوپتروشیمیونفتوگازجهتمصرفهمکارانمحترموشرکتهایمهندسیمشاوربرآمدهاستکهکلیهتجهیزاتباتوجهبهحضورکارشناسانمجرباینشرکتوروابطگستردهباکارخانجاتمعتبرتولیدکنندةتیوپ،لوله،اتصالات،فلنجوانواعشیرآلات ( کربناستیل،استنلساستیلو ….. ) درفشارکارهایمختلفازکشورهایآسیاییواروپاییوهمچنینتجربهسالهافعالیتباپروژههاوشرکتهایمختلفآمادگیدارد.
خدماتمعدنکاری،ژئوتکنیکومحیطزیستاسپیر
معدنکاری (معدنکاری،استخراجوفرآوری) ژئوتکنیک(مکانیکخاکوسنگ)
گروهمعدنیآجین
اکتشاف،بهرهبرداریوفرآوریازمعادنواحداثسد
مهندسیصنعتگسترلیدوما
گروهمعدنیبرناازشناختهترینتولیدکنندگانمحصولاتمعدنی،درسالهایاخیرکشوراست. درپیگسترشفعالیتها،اینمجموعهبرآنشدکهشرکتیتخصصیمسئولیتفرآوریوفروشمحصولاتمعدنیرابرعهدهگیرد. هماینکشرکتمهندسینصنعتگسترلیدومااینمهمرابهعهدهداردتابهلطفخداوندقدمیدرمسیررشدوشکوفاییمیهنعزیزمانبرداشتهباشد.
معدنینسوزسمیرم
شرکتمعدنینسوزسمیرمدارایمعادنمتعددخاکنسوزازنوعشاموتیاستکهبراساسخواصشیمیاییوفیزیکیدرتولیدفرآوردههاینسوزشاموتیمصرفمیشود .
و…
شرایط اعطای نمایندگی :
متقاضیانمحترمبامراجعهبهدفترمرکزیشرکتویاکارخانهاقدامبهپرکردنفرمنمودهوحداکثرظرفمدت ۴۸ ساعتکاریدرخواستآنهابررسیوترتیباثردادهمیشود.
نام و نام خانوادگی : سمیرا غریب
شماره دانشجویی : ۴۳۱۲۹۲۰۳۳

اینکوترمز یا شرایط تجارت بین الملل

تاریخچه
اینکوترمز اولین بار در سال ۱۹۳۶ بوجود آمد که متداولترین مجموعه استاندارد در مورد وظایف فروشنده و خریدار در قراردادهای فروش بین المللی کالا و مجموعه ای از قواعد بین المللی جهت تفسیر اصطلاحات تجاری منتشر ساخت. ولی به منظور تطبیق قواعد ذکر شده با رویدادهای جاری تجارت بین المللی ، بعداً ، در سالهای ۱۹۵۳، ۱۹۶۷ ، ۱۹۷۶، ۱۹۸۰، ۱۹۹۰، و آخرین بار در سال ۲۰۰۰ اطلاعات و اضافاتی در آن اعمال شد.
تعریف : اینکو ترمز یک کلمه مرکب است که از ترکیب سه کلمه انگلیسی (International Commercial Terms) به معنی اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی تشکیل شده‌است و به صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اصطلاحات برای تفکیک هزینه‌ها و مسئولیتها بین فروشنده و خریدار استفاده می‌شود.
اینکو ترمز به مسائل مرتبط با حمل کالا از فروشنده به خریدار پاسخ می‌دهد. مسائلی شامل حمل کالاها، ترخیص کالاها، واردات و صادرات کالاها، اینکه چه کسی مسئول پرداخت می‌باشد و اینکه ریسک جابجایی و انتقال کالا در مراحل مختلف حمل بر عهده چه کسی می‌باشد.
حوزه ای که اینکوترمز شامل نمی شود:
البته باید اظهار کرد که در برخی از مسائل از جمله چگونگی حل و فصل اختلافات احتمالی باید توافق جداگانه ای در قرارداد صورت گیرد و اینکوترمز ناظر بر آنها نمی باشد.

کشورهای تنظیم کننده:
ایتالیا، سوئد، بریتانیا(انگلیس) ، بلژیک فرانسه، آلمان و آمریکا اینکوترمز را تنظیم و ثبت کرده اند.

اصطلاحات مختلف اینکوترمز(Incoterms) معمولأ با ذکر مکانهای جغرافیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد نه عناوین مرتبط با جابجایی. اینکو ترمز توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی International Chamber Of Commerce تهیه و تدوین شده‌است. اینکوترمز به چهار گروه زیر با اصطلاحات وابسته به هر گروه تقسیم شده‌است.
گروه E – تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ:
EXW:
مخفف اصطلاح Ex Works
تعریف: تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ (محل کار).
گروه F – تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدأ:
FCA:
مخفف اصطلاح Free Carrier
تعریف: تحویل کالا به حمل کننده در مبدأ (تحویل کالا داخل کامیون، ریل و هواپیما). با توجه به اینکه محل تحویل کشور خریدار باشد، بارگیری با خریدار است و نقطه ریسک می‌باشد. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه با خریدار (نه الزاماً).
FAS:
مخفف اصطلاح Free Alongside Ship
تعریف: تحویل کالا در کنار کشتی در مبدأ. محل خاتمه ریسک فروشنده کنار کشتی در بندر است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه و بازرسی با خریدار است.
FOB:
مخفف اصطلاح Free On Board
تعریف: تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدأ. فروشنده وقتی کالا را از روی نرده کشتی عبور داد ریسک خود را خاتمه داده‌است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل از بندر تحویل و بیمه و بازرسی با خریدار است.
گروه C – تحویل کالا در مبدأ به خریداربا پرداخت کرایه حمل:
CFR:
مخفف اصطلاح Cost and Freight
تعریف: ارزش و کرایه حمل تا مقصد. C&F سابق است ولی مخصوص حمل دریایی. کالا وقتی از روی نرده کشتی عبور می‌کند (بارگیری می‌شود) مسئولیت فروشنده خاتمه میابد. هزینه بیمه با خریدار است. هزینه حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بیمه با خریدار است. و عقد قرارداد حمل با فروشنده.
CIF :
مخفف اصطلاح Cost, Insurance and Freight
تعریف: ارزش، بیمه و کرایه حمل تا مقصد. مخصوص حمل دریایی می‌باشد. کالا وقتی از روی نرده کشتی بارگیری می‌شود مسئولیت فروشنده خاتمه میابد. هزینه حمل و بیمه با فروشنده‌است. عقد قرارداد حمل و بیمه با فروشنده‌است.

CPT:
مخفف اصطلاح Carriage Paid To
تعریف: تحویل با پرداخت کرایه حمل تا مقصد. حمل مرکب ولی بیشتر برای طرق زمینی یا هوایی استفاده می‌شود. ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را تحویل اولین حمل کننده می‌دهد خاتمه میابد. هزینه حمل با فروشنده تا نقطه معین طبق قرارداد. هزینه بیمه خریدار. عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.
CIP
مخفف اصطلاح Carriage and Insurance Paid to
تعریف: تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا مقصد. روش حمل مرکب می‌باشد. ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را به نقطه توافق شده می‌رساند خاتمه میابد. هزینه بیمه و حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بیمه و حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.
گروه D – تحویل کالا در مقصد:
DAF:
مخفف اصطلاح Delivered At Frontier
تعریف: تحویل در مرز (مرز تعیین شده).
DES:
مخفف اصطلاح Delivered Ex Ship
تعریف: تحویل در عرشه کشتی (در مقصد).
DEQ:
مخفف اصطلاح Delivered Ex Quay
تعریف: تحویل در اسکله (در مقصد).
DDU:
مخفف اصطلاح Delivered Duty Unpaid
تعریف: تحویل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی.
DDP:
مخفف اصطلاح Delivered Duty Paid
تعریف: تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی.

کسب و کار خانوادگی- معایب و مزایا به همراه مورد کاوی

کسب و کار خانوادگی چیست؟
کسب و کار خانوادگی یک نوع کسب و کار است که صاحبان آن با هم خویشاوند و فامیل باشند. به عبارت دیگر به کسب و کارهایی گفته می شود که افراد یک خانواده و خویشاوندان اقدام به تشکیل کسب و کاری می نمایند.
به عبارت دیگر شرکت ها، مؤسسات و کسب و کارهایی که بوسیله ارتباطات و تعاملات خانوادگی و افراد خانواده تحت تاًثیر قرار می گیرند.
کسب وکارهای خانوادگی نقش مهمی را در اقتصاد کشورها ایفا می کند. بخش قابل توجهی از کسب وکارهای موجود بر پایه مدیریت یا مالکیت خانوادگی استوار است، به طوری که حدود نیمی از تولید ناخالص ملی از طریق این کسب وکارها تامین می شود.اما تصور و باور اکثر ما از کسب وکار خانوادگی چیست؟ بسیاری از کسب وکارهای خانوادگی، بخش عمده ای از هویت خانواده ها را تشکیل می دهد. رونق و شکوفایی چنین کسب وکارهایی، رشد و ترقی خانواده را در پی خواهد داشت.
از طرفی برخی از این کسب وکارها زمانی شکوفا خواهند شد که توسط اعضای یک خانواده اداره شود.آنچه باعث حفظ و رونق کسب وکار خانوادگی می شود، آموختن این مطلب است که چگونه با کسانی که به آنها علاقه و ارتباط عاطفی داریم، فعالیت شغلی سالمی داشته باشیم. شاید این کار ساده به نظر برسد، چه چیز بهتر از اینکه شما با کسانی کار کنید که آنها را به خوبی می شناسید و به آنها علاقه قلبی دارید، اما در واقع این کار چندان هم ساده نیست.
چهار کلید درآمدزایی برای کسب و کار خانوادگی
کلید ۱- درک و پذیرش ارتباطات درونی بین نقش های خانوادگی و نقش های شغلی
کلید ۲- پرداختن به کسب وکار خانوادگی به عنوان یک کسب وکار جدی و رسمی
کلید ۳- برنامه ریزی برای آینده کسب وکار خانوادگی
کلید ۴- بهره مندی از نصایح و مشاوره های حرفه ای
مزایا و معایب کسب و کار خانوادگی
سه معایب اجرای یک کسب و کار خانوادگی
    ترکیب منافع
در کسب و کارهای خانوادگی این خطر وجود دارد که منافع خانواده با منافع شرکت ترکیب شود. سوءتفاهم های خانه ممکن است به محل کار آورده شود و هزینه های خانواده ممکن است از کسب و کار کسر شود.
    عملکرد ضعیف
یک حقیقت درمورد کسب و کارهای خانوادگی این است که چون اعضای خانواده با نزدیکترین افراد کار می کنند ممکن است برخی از آنها کارها را خیلی راحت بگیرند، که نتیجه این نگرش عدم برنامه ریزی رسمی و بودجه بندی است که عملکرد ضعیف کسب و کار را در پی دارد.
    رقابت بین اعضای خانواده
همه کسب و کارهای خانوادگی در همه زمانها موفق نیستند. اگر با شکست مواجه شود، این خطر وجود دارد که اعضای خانواده شروع کنند به سرزنش کردن یکدیگر. اگر رئیس خانواده بمیرد تمایل به جنگ و تکاپو برای دارایی کسب و کار در میان بچه ها وجود دارد.
چهار مزایای استفاده از در حال اجرا یک کسب و کار خانوادگی
    حفظ اصول انسانی در محل کار
شرکتهای خانوادگی به راحتی می توانند سطوح بالاتری از حس انسان دوستی را نسبت به شرکتهای معمولی از خود نشان دهند.
    توجه به عملکرد دراز مدت
یک شرکت خانوادگی راحت‌تر از مدیران، که باید سالانه حساب پس بدهند، می تواند به کارهای دراز مدت بیندیشد.
    تاکید بر کیفیت
شرکتهای خانوادگی مدتهاست که سند حسنه ارائه کیفیت و بها دادن به مشتری را حفظ کرده اند.
    اعضای خانواده بهتر یکدیگر را درک می کنند
بزرگترین مزیت در حال اجرا یک کسب و کار خانواده این واقعیت است که اعضای خانواده همراه، به خوبی یکدیگر را درک می کنند.

الگوهای کسب وکارهای خانوادگی
کسب وکارهای خانوادگی گذرا
کسب وکارهای خانوادگی گذرا نوعی از کسب وکار است که توسط یک فرد از خانواده تاسیس شده است و یا کسب وکاری است که در طی مراحل اولیه نسل دوم شکست می خورند. موفقیت آن بستگی زیادی به کارآفرین/موسس قوی دارد.

کسب وکارهای خانوادگی محافظه کارانه
کسب وکارها ممکن است در طی چندین یا حتی تعداد زیادی از نسل ها بقا داشته باشد، اما این نوع از کسب وکارهای خانوادگی دارای محدودیت هایی است، که اجازه کمی به رشد کردن می دهد و یا اصلا اجازه ی رشد کردن به این شرکت ها را  نمی دهد. نمونه های خاصی از کسب وکارهای خانوادگی محافظه کارانه، فعالیت ها و شرکت های خانوادگی هستند که بر حسب سنت، اولین نواده ی مرد مالکیت و رهبری را در دست می گیرد. فرهنگ محافظه کارانه به جای دیدگاه رشد به دیدگاه محافظه کارانه منجر می شود.
کسب وکارهای خانوادگی کارآفرینانه
یک کسب وکار خانوادگی کارآفرینانه چشم انداز متفاوتی نسبت به موارد توصیف شده ی بالا دارد. به جای ساختارهای ساده که در کسب وکارهای خانوادگی محافظه کارانه شده وجود داشت و یا نبود ساختار در کسب وکارهای خانوادگی گذرا، این نوع از کسب وکارها شامل پیچیدگی هایی می شوند، که بر اساس رشد خانواده در طی چندین نسل شکل گرفته است. این ها بجای طرد کردن اعضای خانواده، در جستجوی ساختارها و استراتژی هایی هستند، که بتواند نیازهای متنوع خانواده ی در حال رشد را نشان دهد.
نمونه کسب و کار های خانوادگی در ایران:
خانواده لاجوردی یکی از بزرگترین خانواده های کسب و کاری در ایران بوده است که فعالیت های جدی و وسیع اقتصادی در زمان قبل انقلاب داشته اند و توانسته اند کسب و کارشان را در طی چندین نسل ادامه و توسعه بخشند. این خانواده پایه های صنعتی شدن ایران را بنیان نهاده بودند و تلاش های زیادی برای توسعه و آبادانی کشور داشته اند. از مهمترین و شناخته ترین افراد این خانواده، آقای حاج سید محمود لاجوردیان پدر بزرگ خانواده و آقایان احمد، قاسم و اکبر لاجوردیان می باشد و از مهمترین مجموعه های صنعتی که توسط این خانواده تاسیس و توسعه داده شده اند، مجموعه های گروه صنایع بهشهر، شرکت سهامی صنایع ساختمانی آکام و شرکت پلی اکریل اصفهان و… می باشند.
نمونه های دیگر شامل: روغن نباتی لادن و بهار، محصولات بهداشتی ارکیده – برف می باشد.
به دلیل اهمیت بسیار زیاد شرکت ها و کسب و کارهای خانوادگی در رشد و توسعه اقتصادی و همچنین اشتغال زایی و رفع بیکاری ، بسیاری از کشورهای جهان نسبت به این مسئله و کارآفرینی از طریق ایجاد اینگونه شرکت ها روی آورده و برنامه ریزی های بسیار دقیق و هدفداری را در این زمینه انجام می دهند.
مطابق انتشارات آکادمی بین المللی تحقیقات شرکت های خانوادگی ( IFERA ) در دسامبر ۲۰۰۳ ، سهم شرکت های خانوادگی از کل شرکت های موجود ، در اروپا حدود ۶۰ – ۹۳ درصد ، در ایالات متحده حدود ۹۵ درصد و در آمریکای مرکزی و جنوبی حدود ۶۵ درصد می باشد. همچنین نزدیک به ۳۵ درصد از ۵۰۰ شرکت بزرگ آمریکایی از نوع شرکت های خانوادگی می باشد. شرکت های بزرگی نیز در سطح دنیا مانند شرکت های Hermés , Danone , Michelin , Peugeot , Henkel , BMW , Dr. Oetker , Beretta Barilla , Johnson & Johnson , Kelloggs , Mars , IKEA , Tetra Pak از نوع شرکت های خانوادگی می باشند. همچنین شرکت بزرگ Hoshi که در قرن ششم در ژاپن تاُسیس گردید نیز شرکتی خانوادگی می باشد.

آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تاثیر آن بر صنایع کشور

به نام خدا

سازمان تجارت جهانی (WTO) سازمانی بین‌المللی است، که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می‌کند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت‌نامه‌های (حدود ۳۰ موافقت‌نامه) این سازمان را امضا نموده‌اند. مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو، سوئیس قرار دارد. تا نوامبر ۲۰۱۰، ۱۵۳ کشور عضو این سازمان شده‌اند.wto logo آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تاثیر آن بر صنایع کشور

جهانی شدن

جهانی شدن واژه رایج دهه ۱۹۹۰ است. جهانی شدن به عنوان روندی از دگرگونی، از مرزهای سیاست و اقتصاد فراتر می‌رود و علم، فرهنگ و سبک زندگی را دربرمی‌گیرد. از این جهت جهانی شدن پدیده‌ای چندبعدی است که قابل تسری به اشکال گوناگون عمل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، نظامی، فناوری و همچنین عرصه‌های عمل اجتماعی همچون زیست محیطی است. بین دانشمندان اتفاق‌نظری در مورد تعریف جهانی شدن موجود نیست؛ گاهی آن را به عنوان یک مفهوم صرفا سیاسی تعریف می‌کنند، در حالی که دیگران این مفهوم را در چارچوب تحولات اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی تبیین کرد‌ه‌اند. برخی از دانشمندان به آثار مثبت جهانی شدن پرداخته‌اند. در حالی که برخی دیگر تنها بر آثار نامطلوب آن بر توزیع درآمدها، نابرابری اجتماعی، زنان و تهیدستان توجه کرده‌اند. این یکجانبه‌گرایی موجب شده که در تبیین جهانی شدن نظرات مختلفی ارائه شود که بسیار متفاوت با یکدیگرند و در خیلی از موارد، کاملا در تضاد با یکدیگر قرار دارند.در این ارتباط سه مفهوم مورد توجه قرار می گیرند؛ جهانی شدن، جهانی‌سازی، درهم‌آمیزی.

جهانی شدن، فرایندی است که براساس ضرورت‌های دنیای فعلی، در حال طی شدن است که در آن مجموعه تحولات و تغییرات در مقیاس‌های جهانی تعریف می‌شود و در چارچوب مرزها محصور نیست و دارای روال و روند رو به رشد است.

جهانی‌سازی، برخلاف جهانی شدن که یک پروسه است، بیشتر شبیه به یک پروژه است. مقوله جهانی‌سازی ناظر بر یک اداره و یک قدرت در ورای فرایند جهانی شدن است، که آن را براساس میل و گرایش‌ها و اولویت‌های خود هدایت و رهبری می‌کند.

درهم‌آمیزی، در شرایط جدید جهانی شدن موجود جدیدی خلق می‌شود که ماهیت آن با آنچه قبلا بود، فرق می‌کند و مقیاس منطقه‌ای ندارد و جهانی است. بسته به میزان حضور و نفوذ هر حوزه، این موجود جدید به آن سمت گرایش پیدا می‌کند. برای مثال یورو نمادی است از درهم‌آمیزی اقتصاد کشورهای اروپایی.

در حال حاضر سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی و به ویژه سه سازمان جهانی و مهم صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک جهانی (WB) و سازمان تجارت جهانی (WTO) نقش مهم و قابل توجهی را در پیشبرد و فرایند جهانی شدن اقتصاد برعهده گرفته‌اند. این سه سازمان با توصیه‌هایی که بسیار الزام‌آور هستند، اقتصادهای ملی را به سمت اقتصاد جهانی و حضور در آن هدایت می‌نمایند. به طوری که نظم نوین آتی اقتصاد جهانی در چارچوب اهداف و ماموریت‌های موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات و سازمان تجارت جهانی (WTO) قابل تبیین خواهد بود.

تاریخچه سازمان تجارت جهانی (WTO)

جنگ جهانی اول مشکلات زیادی برای کشورهای اروپایی از قبیل کسری تراز پرداخت‌ها، کاهش ارزش پول و بیکاری گسترده به وجود آورد که این امر به نوبه خود باعث ایجاد معضلاتی در روابط اقتصادی و تجاری بین کشورها که عمدتا به صورت قراردادهای دوجانبه بود، گردید. دولت‌ها با وضع برخی سیاست‌های اقتصادی مانند افزایش تعرفه‌های وارداتی، تجارت بین‌الملل را با محدودیت‌هایی مواجه کردند. با بروز جنگ جهانی دوم و لزوم بازسازی ویرانی‌های جنگ، نظریه تنظیم روابط تجاری بر اساس فضای رقابتی بیشتر تقویت شد. کشورهای عمده تجاری توافق کردند، تا سازمان تجارت بین‌الملل (ITO) همراه با بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و صندوق بین‌المللی پول به‌وجود آیند. پس از عدم توفیق در تشکیل سازمان تجارت بین‌المللی (ITO) در سال ۱۹۴۷ و سازمان همکاری‌های تجاری (OTC) در سال ۱۹۵۵، دیدگاه‌هایی مبنی بر تاسیس سازمان تجارت جهانی مجددا با شروع مذاکرات دور اروگوئه در سال ۱۹۸۶ مطرح شد. تا اینکه در سال ۱۹۹۱، پیشنهاد تشکیل نهادی به نام سازمان تجارت چندجانبه جهانی (WTO) از سوی کشورهای کانادا، اتحادیه اروپا و مکزیک به دور اروگوئه ارائه شد که با مخالفت شدید کشور آمریکا مواجه گردید، اما به دلیل پافشاری سایر اعضای گات، در روزهای پایانی مذاکرات دور اروگوئه، تاسیس سازمان تجارت جهانی مورد توافق اکثریت اعضا قرار گرفت و نهایتا کشور آمریکا نیز رسما تشکیل این نهاد را پذیرفت و مقرر شد که از اول ژانویه ۱۹۹۵ سازمان تجارت جهانی کار خود را آغاز کند و مدت ۲ سال نیز برای کشورهای عضو گات که سند نهایی دور اروگوئه را امضا کرده بودند، در نظر گرفته شد تا شرایط الحاق خود به سازمان تجارت جهانی را فراهم آورند.سازمان تجارت جهانی سازمانی است که برای گسترش تجارت خارجی در سطح بین‌الملل به وجود آمد. البته سازمان تجارت جهانی، سازمان جدیدی نبود. قبل از آن سازمانی تحت عنوان «توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت» (گات) با اختیارات کمتری وجود داشت. نمایندگان ۲۲ کشور جهان در سال ۱۹۷۴ میلادی در شهر ژنو سوئیس با امضای مفاد موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت، در حقیقت به تفاهمی کلی درباره ایجاد تسهیلات برای مبادله تجاری میان خود برآمدند. این موافقتنامه، توافقی چندجانبه میان کشورهای امضاکننده پیمان بود که خواستار ایجاد تسهیلاتی بیشتر برای مبادلات آزاد و فارغ از محدودیت‌های سنگین گمرکی میان خود بودند.

در اکتبر ۱۹۸۶ در یکی از کنفرانس‌های گات که در اروگوئه برگزار شد، دور مذاکرات برای موافقتنامه جدیدی بین بیش از ۱۰۰ کشور شرکت‌کننده آغاز گردید. در روز اول ژانویه ۱۹۹۵ موافقتنامه دوره اروگوئه به مرحله عمل درآمد که نهایتاً ۳۳ درصد کاهش در تعرفه‌های گمرکی و تغییراتی شگرف در تجارت بین‌الملل به وجود آورد.سازمان تجارت جهانی با الهام نظریات اقتصاد بازار آزاد، اعتقادی به نظارت دولتی بر تنظیم بازار و اعمال محدودیت از سوی واحدهای سیاسی در فعالیت اقتصادی ندارد. یکسان بودن نرخ ارز در کشورهای عضو و توانایی سیستم‌های بانکی و خدماتی این کشورها در همسانی با نظم حاکم بر بازار جهانی ارز و خدمات از جمله اصول ثابت و به رسمیت شناخته شده در این سازمان است.

عملکرد اقتصادی کشورهای در حال توسعه به طور قابل مقایسه‌ای از کشورهای صنعتی در سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۶ میلادی عقب مانده است و جهانی را خلق کرده است که در آن ۲۲ کشور صنعتی با ۱۴ درصد از جمعیت جهان، در حدود نیمی از تجارت جهانی و بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در اختیار دارند.میزان بیکاری در جهان در سال ۲۰۰۵ میلادی به افزایش خود ادامه داد و تعداد افراد بیکار و جویای کار به بیش از ۸‌/‌۱۹۱ میلیون نفر و یا به عبارتی به ۳‌/‌۶ درصد از نیروی کار رسیده که این رقم بالاترین رقمی است که توسط سازمان بین‌المللی کار ثبت شده است. برآورد می‌شود که بیش از ۹۰ درصد از مجموع تجارت جهانی در کنترل این سازمان باشد. از همین رو است که نهادهای قدرتمند در پی عضویت در این سازمان هستند و آن را گریزناپذیر می‌پندارند.به دلیل ساختار اقتصادی و وضعیت تجارت خارجی کشورمان در مقایسه با سایر کشورها، طرح عضویت در این سازمان نگرانی‌ها و امیدهایی نسبت به اقتصاد ایران به وجود آورده است.

برخی عنوان می‌دارند که همین که آمریکا مخالف عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است خود گواهی بر مفید بودن آن برای اقتصاد ایران می‌باشد. اما برخی دیگر با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت صنایع و کشاورزی و .. رویکرد بدبینانه‌ای نسبت به این مسئله دارند و عنوان می‌دارند که در کشوری که حدود ۸۰ درصد اقتصاد آن دولتی است و بهره‌وری در سطح پایینی قرار دارد، بدون اصلاح این اقتصاد، عضو شدن در سازمان تجارت جهانی به معنای نابودی اقتصاد کشور می‌باشد. بنابراین اصلاحات سیستم بانکی، خدمات مالی، بیمه، بورس کشور و … جهت انطباق با استانداردهای جهانی، از اقدامات اولیه برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی تعبیر می‌شود.

اصول سازمان تجارت جهانی

این سازمان همچنین برای دستیابی به اهداف تعیین شده، اصولی را تدوین کرده‌است که کشورهای عضو می‌بایست به این اصول پایبند باشند و درصورت پایبند نبودن، مجازات‌هایی علیه این کشورها اعمال می‌شود. مهم‌ترین این اصول عبارت‌اند از :

۱-اصل عدم تبعیض و تعمیم بلاشرط که مطابق با این اصل، هرگونهامتیاز بازرگانی و تعرفه‌ای که از سوی یک کشور به هر کشور عضو اعمال می‌شود، بهتمام شرکای تجاری عضو، قابل تعمیم است. تنها استثنای این اصل در مورد همگراییاقتصادی همانند اتحادیه‌های گمرکی بین چند کشور می‌باشد.

۲-لازم است کشورها در مورد کالاهای داخلی و وارداتی رفتار کاملاً یکسانی داشته باشند.

۳-کاهش و تثبیت تعرفه‌های گمرکی و حذف موانع تجاری غیرتعرفه‌ای،مگر در مورد محصولات کشاورزی که با مشکلاتی در پرداخت‌ها مواجه هستند.

۴-برقراری سیستم تعرفه‌های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری بهبعضی از فرآورده‌های کشورهای در حال توسعه، به منظور ساده‌سازی رقابت محصولات اینکشورها با محصولات تولیدی کشورهای صنعتی.

۵-استفاده از محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای در تجارت همچون سهمیه‌بندی و صدور پروانه واردات ممنوع است و کشورها تنها با استفاده از وضع تعرفه‌های گمرکی مجازند از صنایع داخلی حمایت نمایند.

۶-هرگونه عمل کشورهای عضو که جنبه دامپینگ (فروش کالا به زیرقیمتتمام شده برای تصاحب بازار) داشته باشد، ممنوع است.

۷-انجام مشورت در مورد سیاست‌های بازرگانی با دیگر اعضا و حل وفصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره.

۸-وضع هرگونه مالیات بر کالای وارداتی بیشتر ازمیزان مالیات برکالاهای ساخت داخل، توسط کشورهای عضو ممنوع است.

طبق اصول سازمان، تصمیمات سازمان باید با توافق کلیه اعضا و یا حداقل بدون مخالفت هیچ یک از اعضا باشد .بنابراین هیچ تصمیمی را سازمان نمی‌تواند به کشورهای عضو دیکته کند و هر یک از اعضای کوچک و بزرگ، حق وتو دارند.

به عقیده سازمان و براساس تئوری‌های اقتصادی قابل قبول بازار آزاد، تمام کشورها «به‌طور جمعی» از تجارت آزاد بهره‌مند می‌شوند ولی میزان بهره‌مندی اعضا متفاوت است. میزان بهره‌منی هر کشور بستگی به قدرت رقابت آن با رقبای خود در بازارهای بین‌المللی دارد. اشتغال، تولید و فروش شرکت‌هایی که قدرت و آمادگی برای رقابت جهانی دارند، افزایش می‌یابد و در نتیجه اشتغال ملی افزایش می‌یابد. به طور کلی تولید کشورها و جهان افزایش خواهد یافت. اشتغال از بین نمی‌رود ولی بعضی از مشاغل که بازدهی ندارند، حذف می‌شوند و کارکنان این مشاغل به مشاغلی که بازدهی بیشتری دارند، جذب خواهند شد.

باید توجه داشت که سازمان تجارت جهانی، مانند سایر ارگان‌های سازمان ملل، مقررات خاصی در مورد حقوق بشر ندارد و حتی یک بار هم در مقررات سازمان عبارت «حقوق بشر» ذکر نشده است. در نتیجه، تاثیرات ناشی از سیاست‌های آن بر درآمد و ثروت شهروندان کشورها مورد توجه سیاستگذاران نیست ولی اگر این مقررات را با صداقت تعبیر کنیم، می‌توان گفت که باید فرض بر این داشت که آنها را باید با در نظر داشتن و مراعات حقوق بشر اجرا کند.

اهداف WTO

1-ارتقای سطح زندگی
۲-تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو
۳- توسعه تولید و تجارت و بهره وری بهینه از منابع جهانی
۴-دستیابی به توسعه پایدار با بهره‌برداری بهینه از منابع
۵-حفظ محیط زیست
۶-افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین‌المللی

۷-ضرورت دستیابی به «توسعه پایدار» با توجه به بهره‌برداری بهینهاز منابع جهانی و لزوم حفظ محیط زیست به نحوی که با سطوح مختلف توسعه اقتصادیسازگاری داشته باشد.

۸-تاکید بر لزوم اتخاذ تدابیری در جهت افزایش سهم کشورهای در حالتوسعه و کمتر توسعه‌یافته از رشد تجارت جهانی.

وظایف WTO

1.     مدیریت و تسهیل عملیات اجرایی و توسعه اهداف موافقتنامه سازمان تجارت جهانی

۲٫     فراهم کردن امکانات گردهمایی اعضا برای مذاکره و مشورت درباره روابط چندجانبه تجاری

۳٫     اجرای تفاهم‌نامه‌ها و مقررات مربوطه در روش‌های حل اختلاف

۴٫     فراهم آوردن مکانیسم بررسی و تجدیدنظر در سیاست‌های تجاری

۵٫     همکاری با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و موسسات وابسته به آن

نحوه تصمیم‌گیری در سازمان تجارت جهانی، همان روش معمول در گات است، به نحوی که هر کشور عضو، دارای یک حق رای است و اتفاق نظر عمومی منوط به عدم مخالفت رسمی تمام اعضا است. در عین حال، تصمیم‌گیری نیز با اکثریت آرا اتخاذ می‌شود.

عضویت در سازمان تجارت جهانی

عضویت در سازمان تجارت جهانی فرایندی پیچیده و طولانی دارد و با عضویت در دیگر سازمان‌های بین‌المللی به کلی متفاوت است. الحاق به این سازمان اساسا طی کردن یک فرایند مذاکره است، به این معنا که کشور متقاضی عضویت طی انجام مراحل متعدد، زمان‌بر و در قالب مذاکرات دوجانبه و چندجانبه باید برای تعیین شرایط عضویت با گروه کاری به توافق برسد و این طور نیست که الزامات استانداردی وجود داشته باشند و هر کشور با رعایت این استانداردها خود به خود به عضویت سازمان پذیرفته شود. اگر اینچنین بود، دیگر به مذاکره احتیاج نبود، آن هم مذاکره‌ای که گاه چندین سال به طول می‌انجامد. مانند فرایند الحاق چین که ۱۵ سال به طول انجامید.

در ماده ۱۲ موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی که به چگونگی الحاق کشورها به سازمان اشاره دارد، تاکید شده است که الحاق هر کشور به سازمان تجارت جهانی باید بر اساس «شرایط مورد توافق» میان دولت متقاضی و سازمان صورت گیرد. شرایط مورد توافق هم امری است که طی مذاکرات روشن می‌شود و لذا تا قبل از انجام مذاکرات و تنظیم پروتکل الحاق کشور مربوطه و مشخص شدن تعهدات هر کشور در زمینه گشایش بازار کالا و خدمات خود به روی سایر اعضا، توافقی صورت نخواهد گرفت. در واقع مذاکرات، آغاز فرایندی است که در نهایت منجر به عقد یک قرارداد بین دولت متقاضی و سازمان می‌گردد . کلیه موارد و بندهای این قرارداد هم طی مذاکره و براساس توافق تعیین می‌شود.

اصولی که هر کشور برای عضویت در سازمان تجارت جهانی باید بپذیرد، به قرار زیر است:

۱٫     آزادسازی تجارت خارجی

۱٫     آزادی واردات کلیه محصولات صنعتی و کشاورزی

۲٫     لغو محدودیت بر واردات خدمات

۳٫     حذف حقوق گمرکی بر واردات محصولات صنعتی و کشاورزی

۴٫     آزادی صادرات کلیه تولیدات داخلی

۲٫     آزادسازی نرخ کالاها و خدمات و حذف کلیه یارانه‌های غیرمستقیم

۳٫     آزادسازی نرخ بهره

۴٫     آزادسازی نرخ ارز

۵٫     لغو انحصاری دولتی و خصوصی

۶٫     جریان آزاد اطلاعات

۷٫     تخصیص بهینه منابع به وسیله بازار

۸٫     جداسازی دو مفهوم اقتصاد و تامین اجتماعی

۹٫     ایجاد دولت ناظر به جای دولت عامل در عرصه اقتصاد

عضویت ایران در WTO

بحث درباره پیوستن ایران به گات از حدود سال ۱۳۳۸ یعنی چهار دهه قبل مطرح بود دولت ایران کمیته ای را مأمور بررسی این مسأله کرد و نتیجه ای در برنداشت. سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از جنگ تحمیلی نقطه عطف دیگری در تاریخ پیوستن ایران به گات بود. در اواخر سال ۱۳۷۲ کمیته ای متشکل از تمام وزارتخانه ها و سازمانها در وزارت بازرگانی مسؤول پیگیری تبعات الحاق ایران به گات شد.

ایران با اجرای دو برنامه توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی، زمینه مساعدی برای بهبود ساختار اقتصادی، رشد سرمایه گذاری تولیدی و صنعتی به وجود آورد و از سوی دیگر با عنایت به محدودیت منابع نفت و ضرورت کاهش وابستگی به صادرات نفتی رشد صادرات غیر نفتی برای ادامه حیات اقتصادی کشور الزامی گردید که نیاز به تقویت توان رقابت تولیدات داخلی، بهبود کیفیت محصولات و بازاریابی و دسترسی به بازارهای بین المللی دارد.

کشورهایی که بدون پیوستن به WTO به فعالیتهای اقتصادی و تجاری خود ادامه می دهند در برخورداری از مزایای مربوط به دسترسی به بازارهای کشورهای عضو این سازمان، حذف موانع گمرکی و تعرفه ای دچار مشکل شده و صادراتشان محدودتر و وارداتشان با هزینه ی بیشتری تأمین خواهد شد.

کشورهای عمده صادرکننده نفت که بر صادرات تک محصولی نفت تکیه دارند در پیوستن به گات مردد هستند و نفعی در پیوستن به گات و دستیابی به بازارهای جهانی نمی بینند، بنابراین چندی است که به نظر می رسد آن کشورها نیز در جهت تنوع محصولات صادراتی خود و افزایش صادرات غیر نفتی گام برمی دارند. بنابراین چاره ای ندارند جز اینکه از معافیتها و تخفیفهای تعرفه ای گات استفاده نمایند. کشور ما نیز اگر بخواهد صادرات غیر نفتی خود را متنوع کند، همچنان که در برنامه ۵ ساله اول در این مورد اقدامات مؤثری صورت گرفت، می تواند از این معافیتها استفاده کند.

موانع و مشکلات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی

این مشکلات عبارتند از:

مشکلات سیاسی

مشکلات ناشی از قوانین و مقررات

عدم توافق تصمیم گیران

حمایت از صنایع داخلی

کشورهای مخالف عضویت ایران در WTO بخصوص آمریکا

ناتوانی در رقابت

ضعف تکنولوژی

فرهنگ بازار سنتی

اقتصاد دولتی و انحصارات دولتی

عدم آمادگی زیر ساختها

وجود نرخ ارز چندگانه

کارائی کم مدیران و ….

شرایط لازم برای پیوستن ایران به WTO:

بسترهای لازم برای الحاق ایران به WTO عبارتند از:

توسعه سیاسی، احراز سهمی از تجارت جهانی، ایجاد شرایط تأسیس بنگاههای کوچک، اصلاح ساختار اقتصادی، رشد صنعت و بهبود تکنولوژی، اصلاح نظام ارزی، حذف یارانه، استفاده از شیوه های حمایتی WTO ، فعال کردن بخش خصوصی و ایجاد شرایط رقابتی، تربیت مدیران کارآفرین و حذف موانع غیر تعرفه ای و تعدیل تعرفه ها.

مزایای پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت:

دسترسی آسانتر به بازارهای خارجی

جذب بیشتر سرمایه گذاران خارجی

امکان استفاده از مشاوره و سیستم های حمایتی WTO برای حل اختلافات تجاری

توسعه صادرات ایران و بخصوص محصولاتی که در تولید آنها مزیت داریم

ارتقای کیفی محصولات تولیدی با رعایت استانداردهای بین المللی

اصلاح سیستم های حمایتی در اقتصاد

اجبار دولت به گسترش حیطه عملکرد بخش خصوصی

کاهش فساد مالی و اداری

 افزایش دسترسی شرکت‌های ایرانی به تسهیلات مالی و اعتباری موسسات مالی بین‌المللی

فراهم شدن زمینه خرید تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته و فن آوری‌های روز

رفع موانع در مورد بازاریابی برای محصولاتی همچون پسته، فرش و… که جزو اقلام صادراتی کشور ما می‌باشد.

معایب پیوستن ایران به WTO :

گسترش بیکاری

 افزایش نرخ تورم

عدم بهبود وضعیت فقر و توزیع درآمد

امکان کسری زیاد در تراز بازرگانی به دلیل افزایش واردات که با توجه به کمبود منابع ارزی ایران، می‌تواند در کوتاه مدت  بر اقتصاد کشور اثر منفی گذارد.

 زوال بسیاری از شرکتهای داخلی به دلیل عدم توانائی در رقابت

 تهدید امنیت ملی کشور

با توجه به اینکه بخش اعظم صادرات کشور ما را نفت و برخی کالاهای کشاورزی سنتی با بهره‌وری پایین تشکیل می‌دهد، لذا احتمال اینکه در کوتاه‌مدت تراز تجاری منفی شود، زیاد است

نتیجه گیری

پیوستن به WTO بازار رقابتی بزرگی را پیش روی تولید کنندگان ایرانی می گشاید که از طریق آن می توانند توانمندیهای خویش را جهانی سازند. در وضعیت فعلی بیشتر صادرات ایران (صادرات غیر نفتی) یا براساس تفاهم میان دولتها یا با ارزان فروشی کالاهای ساخت داخل انجام می شودکه علی رغم افزایش صادرات غیر نفتی در سالهای اخیر، سودی جز تورم فزاینده در بازار داخلی، نصیب اقتصاد کشور نشده و بیشتر ارز ناشی از صادرات در بانکهای بین المللی بلوکه شده و به دلیل غیر واقعی بودن بازار ارز با نرخ ارز داخلی، صادر کنندگان علاقه ای به انتقال این ارزها که می تواند سبب رونق اقتصاد و بازار داخلی گردد ندارند. در حالی که در سایه گات تولید کننده و صادر کننده در بازار آزاد و میدان رقابتی قرار گرفته و کسب سود تنها در سایه تولید کالای مرغوبتر و تأمین نظر جامعه مصرف کنندگان بزرگ جهانی، امکان پذیر خواهد بود. در مقطع زمانی فعلی که کشور ما ناگزیر از حضوری قوی در عرصه رقابت‌های بین‌المللی و تجارت بین‌الملل می‌باشد، پیوستن به سازمان تجارت جهانی باید با جدیت دنبال شود که این امر مستلزم برنامه‌ریزی‌های دقیق میان مدت و حتی دراز مدت خواهد بود. بنابراین توجه به نکات زیر الزامی‌به نظر می‌رسد.

الف) حدود فعالیت‌های دولت و نحوه آن مشخص شده و نقش دولت بیشتر محدود به نقش ارشادی و هدایتی و ارائه‌دهنده خدمات به بخش خصوصی باشد.

ب‌) هماهنگ کردن محصولات تولیدشده با فناوری روز جهت افزایش قدرت رقابتی.

 

همکاری الکترونیک(E-collaboration)

 همکاری الکترونیک و روش های پیاده سازی آن
مقدمه
سازمانها به طور اعم برای حصول به اهداف خود در محیطهای پرچالش و متغیری که سرعت تحولات
بسیار بالاست , به استفاده از تمامی امکانات و ابزار های موجود پیرامون خود نیازمندند.
براساس نظریه های غالب راهبردی , که در صدد تبیین ارتباطات بین سازمانی هستند , رقابت به عنوان
یک نظریه ی عام که رویکردی باخت _ برد دارد , مورد توجه است.
همانگونه که میدانیم نیاز ها و نیز آرزوها را, درک مردم از آنچه که امکان پذیر است شکل میدهد.پیشرفت
تکنولوژی , فعالیتها و اقداماتی را که مردم هنوز از آنها تصوری ندارند امکان پذیر میسازد.چالشی که
بیشتر شرکتها از رویارویی با آن ناتوان هستند شناخت امکانات کسب و کار است که بطور پنهان در
تکنولوژی نهفته است. این نقیصه اگر قابل بخشش نباشد قابل درک است.
یکی از مولفه های اصلی شکل گیری یک همکاری مبتنی بر اعتماد موفق , ایجاد سیستم اطلاعاتی بین
سازمانی موفق است. سیستم اطلاعاتی مرزهای سازمانی را در می نوردد و نیازهای مختلف سازمانهای
شریک را برآورده می سازد تا آنها در دستیابی به هدف خود موفق شوند.

 همکاری الکترونیک در توضیح کاربردی عبارتست از همکاری از طریق استفاده از تکنولوژی
های الکترونیکی برای هماهنگی, اجرا ,پشتیبانی از مجموعه ی معینی از فعالیتها.
تعریف بیان شده یک توصیف کلی از همکاری الکترونیک است که فقط شامل همکاری از طریق فناوری
های کامپیوتری نمیشود بلکه شامل سایر فعالیتها که از طریق کاربرد سایر ابزار تکنولوژیکی به انجام
میرسند نیز می شود.(حتی اگر این ابزار خیلی در میان افراد رایج نباشند.)
یکی از ابزاری که میتوان گفت کاربرد زیاری در این زمینه دارد ” تلفن ” است.تلفن هایی که نه تنها
کاربرد صحبت کردن دارند بلکه قابلیتهایی همچون کاربردهای یک کامپیوتر را هم کم و بیش دارا هستند.
(مانند تلفن های امروزی که با توجه به رشد و گسترششان , کاربردها و قابلیت هایی حتی خیلی بیشتر از
کامپیوترهای دهه ی ۱۹۴۰ را دارا هستند.)
مورد دیگری که در زمینه ی برقراری همکاری الکترونیک از کاربرد بسیاری برخوردار است ” تله
کنفرانس ” ها هستند. که ابزار اصلی آن , دوربین ها , تلویزیون ها و سایر ابزارهای برقراری ارتباط
جمعی می باشند.
در ابتدا بیشتر سازمانها ارزش برگزاری کنفرانس از راه دور را به عنوان وسیله ی کاهش هزینه های
مسافرتی میدانستند, افراد میتوانستند بدون آنکه مجبور به پرواز باشند با یکدیگر دیدار کنند.از این جهت ,
برگزاری کنفرانس از راه دور روی هم رفته شکست بزرگی را به ثبوت رسانده است.مردم مسافرت
میکنند تا به دلایل بسیاری با مردم دیگر باشند ,خواه سفر به آنسوی شهر باشد خواه به آنسوی کشور.
بابرگزاری کنفرانس از از راه دور ,هرکس میتواند یک بار در هفته “ملاقات “کند, آگاه بماند و به پرسش
های روزمره اش پاسخ داده شود.بنابراین ارزش برگزاری کنفرانس از راه دور برای شرکتها در این بود
که اجازه می داد کاری را انجام دهند که پیش از آن انجام نمی دادند.
قدرت واقعی تکنولوژی در آن نیست که باعث شود فرایندهای قدیمی بهتر عمل کنند ,بلکه در آن است که
سازمانها را قادر سازد تا قوانین کهن را شکسته و راههای تازه ای بر ای کارکردن به وجود آورند.
بنابراین همانگونه که گفته شد , همکاری الکترونیک به طور خاص , استفاده از ابزارهای برقراری
ارتباط جمعی مانند پیام های آنی ( (instant messaging و یا همان ویدئو کنفرانس ها که امروزه پدیده
ای کاملا رایج در صنایع مختلف ,صنف آموزش , گردهمایی های اجتماعی و حتی جلسات تحقیقاتی و
پژوهشی شده است, میباشد.
از این رو ویژگی اصلی برآمده از این کاربردها امکان حذف فاصله های جغرافیایی و پیشرفت سریع
کارها در کوتاهترین زمان, با بازدهی بالا و هزینه ی کمتر است.
ازدیگر اثرات مثبت کاربرد همکاری الکترونیک در زمینه های مختلف, آن است که باعث جلب بیشتر
مشتریان و توجه آنان به شکل و زمینه ی خدمات ارائه شده در کسب و کار است.
اگر شرکتها یا فروشندگان و یا ارائه دهندگان خدمت با یکدیگر در زمینه ی خرید و فروش محصولات و
مواد اولیه وارد حوزه ی همکاری الکترونیک شوند , از این طریق شبکه ی گسترده ای از همکاری ها
پدید می آید که مهم ترین جنبه ی آن توسعه ی فعالیتها و خدمات و نزدیک شدن به خواسته ی مشتری و
تامین نیازهای اوست.
از این رو هم کیفیت خدمات بالا می رود و هم میزان رضایت مشتری . و آنجاست که می توان با افزودن
شبکه ی الکترونیک به حوزه ی فعالیتها , خیلی از فعالیتهای دیگر شرکت یا سازمان را از این طریق
سامان داد و به پیشرفت سازمان در این حوزه کمک کرد.
به عنوان مثال میتوان به سرویس خرید و فروش اینترنتی (Cash On Delivery) اشاره کرد که با قابلیت
دریافت مبلغ کالا در هنگام تحویل از مشتری که مورد توجه و استقبال گسترده و چشمگیر اغلب فروشگاه
های مجازی و صاحبان کسب و کار اینترنتی قرار گرفته ، مدتی است که در کشور راه اندازی شده است.

در این سیستم فروشندگان کالا و خدمات، پس از عقد قرارداد با شرکت های ارائه دهنده خدمات پستی و
دریافت پنل های مدیریتی، به عرضه محصولات در وب سایت اینترنتی خود می پردازند. خریداران با
مراجعه به فروشگاه مجازی فروشنده و انتخاب کالاهای مورد نظر، سفارش خود را نهایی می نمایند.
حال، مدیر فروشگاه سفارشات ثبت شده در وب سایت خود را مشاهده و پس ازتماس و هماهنگی با
خریدار، کالاها و سفارشات مربوطه را بسته بندی و آماده ارسال می نماید.سپس مامورین پستی به نشانی
فیزیکی فروشگاه مراجعه و سفارشات تأیید شده را دریافت و به آدرس خریداران ارسال می نمایند. پس از
توزیع مرسوله، وجه مربوطه توسط مامورین پستی از خریدار دریافت و به حساب شرکت های واسط
واریز می گردد و پس از کسر کارمزد خدمات ارائه شده، مبالغ سفارشات را در بازه های زمانی تعیین
شده به حساب فروشنده واریز می نماید.
• انواع سیستم های اطلاعاتی بین سازمانی
سیستمهای مختلفی وجود دارد که در سطوح مختلف و با کاربردهای گوناگونی در سازمانها مورد استفاده
قرار میگیرد. این سیستم های بین سازمانی , توانایی ایجاد پیوند بین دو یا چند سازمان رادارند و سطوح
گوناگونی از همکاری را در سازمانها میسر میسازند . مهمترین این سیستم ها عبارتند از :
۱٫سیستم های بازرگانی دوجانبه :این سیستم ها برای ایجاد مجموعه ای از تسهیلات داد و ستد بین شرکای
تجاری ایجاد شده اند.شرکا با ملیت های مختلف میتوانند از امکانات این شبکه ها بهره مند شوند.
۲٫سیستم های پشتیبانی دو جانبه :این شبکه ها خدماتی برای همکاری مشترک در سطحی محدود ارائه
میدهند.ایجاد محیط های همکاری مشترک ,راهنمایی ها و… از جمله خدمات این شبکه هاست.
۳٫شبکه ی جهانی :سیستم های اطلاعاتی جهانی تنها در برگیرنده ی دو یا چند شرکت محدود نیست.
۴٫سیستم های گروهی :فناوریهای ابزار کار گروهی , تسهیلات ارتباطی و همکاری بین سازمانی را
فراهم میکنند.
۵٫ سیستم های خبری منسجم :یک سیستم خبری منسجم میتواند برای انتقال پیام های الکترونیکی و ارسال
اسناد و مدارک بین سازمانها مورد استفاده قرار گیرد.
و ….
• مزایای سیستم های اطلاعاتی بین سازمانی در همکاری مبتنی بر اعتماد
۱٫ ارتباطات اثربخش : با یک هزینه ی منطقی , امکان برقراری ارتباطات اثربخش میسر خواهد شد.
شرکایی که از یکدیگر دورند ,قادر به همکاری با یکدیگر می شوند, تصمیم گیری خواهند کرد, بر داد و
ستد های خود نظارت خواهند داشت و کنترلهای لازم را اعمال خواهند کرد. شرکای تجاری از طریق پیام
های الکترونیکی ,EDI ,….
وقتی شرکا دارای زبانهای مختلفی باشند , سیستم های اطلاعاتی خبره میتوانند خدمات ترجمه ای خودکار
را ارائه کنند.
۲٫ همکاری اثربخش :برای پیروز شدن در مسابقه های مختلف ,زبان زمان و فرهنگ همکاری اثربخش
بسیار تاثیر گذار است.
همکاری مبتنی بر اعتماد را میتوان از طریق نرم افزارهای پشتیبانی کننده ی کار گروهی مانند سیستم
پشتیبانی تصمیم گیری گروهی ,شبکه جهانی تخصصی و جلسات از راه دور ایجاد کرد.
۳٫ دسترسی به پایگاه اطلاعاتی : شرکای تجاری میتوانند به منابع اطلاعاتی هم دسترسی داشته باشند .
فناوری اطلاعاتی مانند جلسات از راه دور و صفحه ی نمایش مشترک (سیستم اطلاعات در نمایشگرها به
گونه ای که دسترسی همزمان میسر باشد) برای حصول به این مقصود مفیدند.

امور گمرکی و مدیریت ترخیص کالا

گمرک و ترخیص کالا بدان جهت حائز اهمیت است که در کلیه عملیات تجاری ناظر بر صادرات یا واردات کالا در مقطعی با مرحله ترخیص کالا از گمرک روبرو می شویم و بدین ترتیب قانونا می توانیم آن را بر روی وسیله حمل بارگیری نموده و یا از آن تخلیه کنیم . لذا انجام این عملیات امری الزامی است .اما این امور پیچیدگی هایی دارد که برای دست اندرکاران امور تجاری بخصوص کشورهای درحال توسعه مشکلات عمده ای را به دنبال داشته است . معمولا در کشورهای در حال توسعه واردکنندگان ، اطلاعات کمی در خصوص عملیات و تشریفاتی که باید طی کرد تا خروج قانونی کالا از گمرک امکان پذیر شوند ؛ دارند . بویژه ، اموری که برای تضمین ترخیص کالاهای وارداتی پس از رسیدن آنها به قلمرو گمرک داخلی مقرر شده است . اما می توان از این دشواری ها پیشگیری کرد به شرطی که خریدار به شرایط قرارداد توجه کافی داشته باشد . البته مواردی نیز تحت عنوان اینکوترمز از جانب اتاق بازرگانی بین المللی تجویز شده است که وظایف خریدار یا فروشنده را محدود می کند که در سایر مقالات بطور ویژه به آن ها پرداخته شده است . این پیچیدگی و مشکلات اغلب بخاطر عدم آگاهی و درک کافی از مراتب ترخیص کالاست . که واردکنندگان را وادار می سازد صورت حساب های گزافی را پرداخت نمایند تا خدمات مختلف ترخیص برایشان انجام گیرد . بمنظور گریز از این پیامدهای نامطلوب ، بسیاری از واردکنندگان درصدد یافتن راه حل هایی برمی آیند تا عملیات ترانزیت و تشریفات ورود کالا به بندر مقصد و غیره را خود انجام دهند و بدین ترتیب هزینه های خود را کاهش داده و از مزایا و مطلوبیت های احتمالی این امر بهره ببرند.
گمرک توسط شورای همکاری گمرکی ، به عنوان یک سازمان دولتی مسئول اجرای قانون گمرکی و اخذ حقوق و عوارض ورود و صدور ، و هم چنین مسئول واردات ، ترانزیت و صدور کالا تعریف شده است .
کالا از زمانی که وارد کشور و گمرک می شود تحت رژیم گمرکی بوده و تا زمانی که ترخیص شده و وارد بازار می گردد مراحل و تشریفات مختلفی را باید طی کند. امروزه وجود انبارهای عمومی و خصوصی نیز در جریان واردات کالا به گمرک اهمیت فراوانی یافته اند به نحوی که عموم تجار و واردکنندگان از مزایای آن بهره مند می شوند .
لازم به ذکر است که وجود قوانین و سیستم های متنوع ناظر بر گمرک و ترخیص کالا ، مشکلات تجار را افزایش داده و عملیات و تشریفات ترخیص کالا را دشوار و پیچیده نموده است . تجار برای رهایی از دشواری های ناشی از تشریفات و مقررات گمرکی و ترخیص کالا در هنگام انعقاد باید با دقت تمام ، شرایط انعقاد قراردادها را معلوم سازند .
مقامات گمرکی در محدوده قلمرو گمرکی بر طبق قوانین ملی مجاز می باشند تا کلیه کالاها را مورد بازرسی قرار دهند .همانطور که می دانید مهلت انجام عملیات گمرکی برای کالاهای انبار شده در ایران ۴ ماه و در گمرکات هوایی ۲۴ روز می باشد .
ترانزیت گمرکی شیوه ای است که به موجب آن کالا با معافیت از حقوق و عوارض گمرکی مجاز به عبور از قلمرو ملی می باشد .
مدارک برای ترخیص کالا به سه دسته تقسیم بندی می شوند:
دسته اول : مدارک مربوط به کالا که شامل موارد ذیل است :
۱- ترخیصیه ۲- قبض انبار۳- بارنامه ۴- پیش فاکتور یا پرفورما اینوایس ۵- فاکتور ۶- گواهی مبدا ۷- ثبت سفارش بازرگانی۸- بیمه نامه در صورت وجود
دسته دوم مدارک مربوط به صاحب کالا که شامل موارد ذیل است :
۱- اصل کارت بازرگانی (برای احراز در گمرکات در مراجعه نخست)۲- اصل کارت ملی (برای احراز در گمرکات در مراجعه نخست)۳-کپی تمامی صفحات کارت بازرگانی ۵- کپی صفهه کارت ملی مربوط به صاحب کالا (برای احراز در گمرکات در مراجعه نخست)
دسته سوم مدارک مربوط به نماینده صاحب کالا که شامل موارد ذیل است :
۱- اصل و کپی کارت ملی (برای احراز در گمرکات در مراجعه نخست)۲-اصل و کپی وکالت نامه محضری (برای احراز در گمرکات در مراجعه نخست)۳-اصل و کپی معرفی نامه برای گمرک مربوطه (برای احراز در گمرکات در مراجعه نخست)۴- کپی وکالت ۵-کپی معرفی نامه۶-کپی دفترچه بیمه

مراحل انجام امور گمرکی در گمرک امام خمینی و مهرآباد و سایر گمرکات کشور
مرحله اول :ورود اطلا عات ابتدا در بار اول می بایستی نسبت به کدینگ اقدام نمود .
مرحله دوم: پذیرش اظهار نامه
مرحله سوم : کنترل های گمرکی
مرحله چهارم:پرداخت و ترخیص

بررسی موانع بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای صادراتی

توسعه صادرات در تمام کشورها، به عنوان یک استراتژی اقتصادی مطرح است که به تعادل بین سهم نسبی آن کشور از جمعیت جهان و سهم نسبی آن از تجارت جهانی می انجامد. توسعه صادرات علاوه بر تأثیری که بر دریافت درآمدهای ارزی دارد، دارای آثارمثبت دیگری نیز می باشد. صنایع کشور می توانند میزان تولید خود را افزایش دهند و بنابراین از مزایای بازدهی بیشتر و قیمت تمام شده کمتر بهره مند گردند. از طرف دیگر توسعه صادرات باعث اشتغال بیشتر و افزایش مهارت ها می گردد.
حساسیت و اهمیت صادرات کالا و خدمات برای کشورها موجب شده است تا این کشورها، ابزارها و عوامل موثر در آن را شناسایی و در جهت توسعه صادرات تلاش نمایند. در این راستا، تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهایی است که تا حد زیادی شاخص هایی نظیر افزایش کارآیی تجاری، آزادسازی و شفاف سازی اطلاعات و توسعه روابط علمی، فرهنگی و تجاری در سطح بین الملل را در راستای جهش و توسعه صادراتی برای کشور تامین می کند و مزایای رقابتی وسیعی را در اختیار کشورمان قرار می دهد.
موانع بسیاری در توسعه صادرات نقش دارند که از آن جمله، می توان موارد زیر را برشمرد:
شیوه های نامناسب مدیریت در سازمان، ضعف سازمان در برنامه ریزی صادراتی، مشکلات تامین مالی، عدم طراحی و به کارگیری تجهیزات جدید تولید، عدم طراحی محصولات جدید، بالا بودن قیمت تمام شده محصول، کهنه و نامناسب بودن فناوری تولید، عدم انجام اقدامات مناسب در راستای شناسایی مشتریان، شناخت ناکافی صادرکننده از محیط رقابتی، بالا بودن نرخ بهره در کشور، بالا بودن نرخ تورم در کشور، ضعف سیستم بانکی در کشور مبدا، پایین بودن امنیت اقتصادی در کشور مبدا، پایین بودن حجم سرمایه گذاری خارجی در کشور مبدا، پایین بودن مخارج دولت در زمینه تحقیق و توسعه، نبود قوانین مالکیت فکری در کشور، ضعف موجود در انتقال فناوری های نوین به کشور مبدا، پایین بودن بهره وری عوامل تولید، ضعف سیستم های اطلاع رسانی در سطح کشور، ناکافی بودن مشوق های صادراتی، ماهیت روابط سیاسی کشور مبدا با کشور هدف، بی ثباتی قوانین دولتی مرتبط با صادرات، پیامدهای منفی عدم عضویت کشور منفی در WTO، فعالیت ضعیف اصناف، اتحادیه ها و اتاق های بازرگانی، ضعف عملکرد سازمان گمرک، ضعف قانون سرمایه گذاری خارجی در کشور، ضعف تجربه صادراتی در صنعت، ورود آسان رقبای خارجی به بازار به دلیل پایین بودن سطح تنوع محصولات، توان بالای مشتری برای انتخاب عرضه کننده، قدرتمند بودن رقبای خارجی، فقدان تنوع در محصولات صادراتی، تعداد زیاد رقبای فعلی خارجی در بازار، پیامدهای ناشی از اقدامات نامناسب رقبای داخلی در صادرات محصول، عدم وجود فضای رقبای سالم در کشور و …
حال که با برخی از موانع توسعه صادرات آشنا شدیم در ادامه به تاثیر به کارگیری تجارت الکترونیکی در جهش صادراتی و رفع موانع توسعه صادرات اشاره می کنیم.
تجارت الکترونیکی باعث افزایش صادرات از طریق اینترنت شده است و اینترنت به عنوان ابزار موثر بازاریابی مورد استفاده صادرکنندگان قرار گرفته است. اینترنت این که امکان را برای صادرکنندگانی فاقد منابع مالی ضروری و منابع انسانی کافی برای امر تحقیقات بازاریابی رسمی هستند، به وجود آورده تا آنها فرصت هایی جهت پشتیبانی از فعالیت های جمع آوری اطلاعات رقابتی مرتبط با بازار را به منظور برنامه ریزی صادراتی و ایجاد استراتژی های صادرات به دست آورند. از جمله مزایای تجارت الکترونیک میتوان به کاهش هزینه ها و موانع صادرات، دستیابی به بازارهای جدید صادراتی ، در هم شکستن مرزهای جغرافیایی و ارایه اطلاعات کافی درباره کالاهای صادراتی اشاره کرد. با به کارگیری تجارت الکترونیکی بسیاری از موانع سد راه صادرات برداشته شده و مشکلات پیش روی صادرات کاهش می یابد. تاثیر تجارت الکترونیکی بر جهش صادرات را به طور خلاصه می توان به شرح زیر اعلام کرد:
۱) تجارت الکترونیکی، مشکلات زیرساختاری سازمان از جمله ضعف های حاکم بر مدیرت عمومی، ضعف های برنامه ریزی در سازمان، مشکلات تامین مالی صادر کننده، ضعف های سیستم حسابداری سازمان، نقاط ضعف مدیریت رفتار سیاسی در سازمان، ضعف سیستم های کنترل سازمان، مشکلات فرهنگی سازمان، عدم تناسب ساختار سازمان ، مشکلات حاکم بر سیستم های اطلاعاتی سازمان و نامتناسب بودن اندازه سازمان را کاهش می دهد.
۲) با به کارگیری تجارت الکترونیکی، نقاط ضعف حاکم بر منابع انسانی از جمله مشکلات صادراتی ناشی از فرآیند استخدام، عدم تخصیص بهینه نیروی انسانی در سازمان، عدم تخصص کافی کارکنان در صادرات، عدم تناسب حقوق و دستمزد، ضعف های حاکم بر کیفیت زندگی کاری و رضایت کارکنان، عدم وجود سیستم مناسب ترفیع، عدم وجود سیستم مناسب ارزیابی عملکرد و کمبود نیروی انسانی، کاهش می یابد.
۳) تجارت الکترونیکی، نقاط قوت حاکم بر فناوری از جمله بهبود مناسب محصول، بهبود فرآیند ها، طراحی و به کارگیری بهتر تجهیزات جدید تولید، طراحی محصولات جدید و توان سازمان برای واردات فناوری را افزایش می دهد.
۴) با به کارگیری تجارت الکترونیکی در صادرات، نقاط قوت در تامین تجهیزات از جمله توان سازمان در چانه زنی با عرضه کنندگان و توان سازمان در تامین تجهیزات با کیفیت و مقدار مناسب، افزایش می دهد.
۵) به کارگیری تجارت الکترونیکی در صادرات ، نقاط ضعف مربوط به تدارکات درونی در سازمان از جمله سیستم نامناسب انبارداری محصول و قطعات، عدم استقرار سیستم مناسب کنترل موجودی، عدم تامین و ذخیره سازی مناسب مواد اولیه و عدم توزیع مناسب مواد اولیه بین خطوط تولید، کم می شود.
۵) تجارت الکترونیکی، نقاط ضعف مربوط به عملیات سازمان از جمله عدم انجام صحیح امور مربوط به مونتاژ ، بسته بندی نامناسب محصولات تمام شده، پایین بودن قیمت تمام شده محصول، کهنه و نامناسب بودن فناوری تولید و پایین بودن کیفیت فنی محصول را کاهش می دهد.
۶) نقاط ضعف مربوط به تدارکات بیرونی سازمان نیز با به کارگیری تجارت الکترونیکی کاهش می یابد. از جمله این نقاط ضعف می توان مشکلات مربوط به توزیع محصول تولید شده، مشکلات سیستم انبارداری محصول در طی فرایند توزیع، عدم انجام مناسب فعالیت های توزیع فیزیکی و عدم انجام مناسب فعالیت های مربوط به پردازش سفارشات را نام برد.
۷) تجارت الکترونیکی باعث کاهش نقاط ضعف مربوط به بازاریابی و فروش در سازمان می شود. از جمله این نقاط ضعف می توان نقاط ضعف سازمان در انجام اقدامات ترفیعی مناسب، عدم برخورداری سازمان از روابط عمومی مناسب، عدم انجام اقدامات مناسب در راستای شناسایی مشتریان، عدم انجام اقدامات لازم در راستای تحلیل رقبا، عدم برخورداری سازمان از توان افزایش سهم بازار، عدم انتقال موثر نظر مشتری به عناصر مرتبط در سازمان، تعلل در حفظ روابط بلند مدت با مشتری و عدم برخورداری از تجربه کافی صادراتی را نام برد.
۸) به کارگیری تجارت الکترونیکی نقاط ضعف مربوط به خدمات در سازمان از جمله عدم ارایه مناسب خدمات نصب محصول، عدم ارایه مناسب خدمات تعمیراتی برای محصول فروش رفته و عدم ارایه مناسب خدمات آموزشی برای نحوه استفاده از محصول را کاهش می دهد.
۹) تهدیدات موجود در عوامل اقتصادی از جمله مشکلات صادراتی مربوط به روند نامناسب GDP در کشورهای هدف، بالا بودن نرخ بهره و تورم ، بالا بودن سطح بیکاری در کشور هدف، بالا بودن هزینه دستمزد در کشور مبدا، کنترل شدید قیمت در کشور مبدا، بالا بودن ارزش پول ملی در کشور مبدا، مشکلات صادراتی مربوط به کسری بودجه دولت در کشور صادرکننده، کسری تراز تجاری، بالا بودن نرخ مالیات در کشور مبدا، ضعف زیرساخت های حمل و نقل در کشور مبدا، ضعف زیرساخت های حمل و نقل در کشور مقصد، فقدان امنیت اقتصادی در کشور مبدا، تبعیض در تخصیص منابع اقتصادی ، ضعف ساختار رقابتی در کشور و ضعف سرمایه گذاری خارجی، با به کارگیری تجارت الکترونیکی کاهش می یابد.
۱۰) تجارت الکترونیکی تهدیدات مربوط به عوامل فناورانه از جمله مشکلات صادراتی مربوط به تخصیص کم مخارج دولت در کشور مبدا در زمینه تحقیق و توسعه، فقدان قوانین مالکیت فکری در کشور، توان رقابتی محصولات جدیدی که به بازار عرضه می شود در مقابل محصولات صادراتی موجود، انتقال فناوری در کشور، پایین بودن بهره وری تجهیزات تولید و ضعف سیستم های اطلاع رسانی در کشور مبدا را کاهش می دهد.
۱۱) با به کارگیری تجارت الکترونیکی تهدیدات مربوط به عوامل قانونی/ سیاسی از جمله مشکلات صادراتی ناشی از فقدان قوانین حمایت از صادرات، قوانین مالیاتی دولت، عدم وجود مشوق های صادراتی و تعضعیف انگیزه صادر کننده، جو سیاسی کشور مبدا و ضعف ارتباط با کشور مقصد، قوانین استخدامی دولت که مانع از مزیت رقابتی برای صادر کننده می شود، عدم ثبات در تصمیمات دولت که مانع از سهولت سرمایه گذاری در صادرات و توسعه صادرات می شود، عملکرد ضعیف سازمان های منطقه ای، عملکرد سیاسی سازمان های بین المللی به عنوان تهدیدی جدی برای صادر کننده، عملکرد ضعیف اتحادیه ها و سازمان های دولتی مرتبط در کشور مبدا، ضعف عملکرد سازمان های گمرک و محدودیت های سرمایه گذاری خارجی، کاهش می یابد.
۱۲) تجارت الکترونیکی، عوامل مربوط به محیط فرهنگی/ اجتماعی از جمله مشکلات صادراتی ناشی از تغییرات شدید سبک زندگی در کشور هدف، ضعف تجربیات صادراتی در یک صنعت، پایین بودن نرخ رشد جمعیت در کشور مقصد، توزیع سنی جمعیت در کشور هدف و عدم تناسب فرهنگ و زبان کشور مبدا با کشور مقصد را کاهش می دهد.
۱۳) با به کارگیری تجارت الکترونیکی، مشکلات مربوط به شرکت های تازه وارد که مانع از توسعه صادرات شده است، کاهش می یابد . به عنوان مثال سطح سرمایه گذاری در تجهیزات تولید، سطح تنوع محصولات، هزینه های خروج از یک صنعت، دسترسی آسان به کانال های توزیع، قوانین دولتی موجود، نحوه رفتار رقبای فعلی نسبت به رقبای جدید و در نتیجه امکان ورود رقبای جدید، تغییر کرده و باعث افزایش صادرات می شود.
۱۴) تجارت الکترونیکی عوامل مرتبط با مشتریان و وارد کنندگان در کشور هدف که مانع از توسعه صادرات شده است را کاهش می دهد. مثلاَ تجارت الکترونیکی توان مشتری برای خرید از عرضه کننده دیگر، توان مشتری برای تولید محصولات صادرکننده، دسترسی مشتریان به اطلاعات مربوط به سایر رقبا، تنوع نیازهای مشتریان، مشکلات صادراتی مربوط به وابستگی کالای صادراتی به کالای مکمل و مشکلات صادراتی ناشی از کم بودن حاشیه سود واسطه ها و در نتیجه محدودیت های توزیع را کم می کند.
۱۵) مشکلات ناشی از عرضه کنندگان شرکت از جمله کمبود منابع تولید، نامناسب بودن ارتباطات با عرضه کنندگان، وابستگی صادر کننده به عرضه کننده به دلیل کم بودن تعداد عرضه کنندگان منابع تولید، وابستگی صادرکننده به عرضه کننده ناشی از عدم وجود کالای جانشین برای منابع تولید، وابستگی صادرکننده به عرضه کننده ناشی از تمرکز بر عرضه کننده خاص و وابستگی صادرکننده به عرضه کننده ناشی از عدم امکان تغییر عرضه کنندگان، با به کارگیری تجارت الکترونیکی کاهش می یابد.
۱۶) تجارت الکترونیکی همچنین موانع مربوط به کالاهای جانشین از جمله مشکلات ناشی از زیاد بودن تعداد محصولات جانشین، امکان جانشینی کالاهای دیگر به جای کالای صادراتی، پایین بودن قیمت کالای جانشین کالای صادراتی، بالا بودن کیفیت کالای جانشین کالای صادراتی و زیاد بودن تعداد محصولات جانشین را کاهش می دهد.
جهانی شدن بازارها،‏ یکپارچگی اقتصاد جهانی،‏ رقابت شدید،‏ عدم اطمینان و ناپایداری محیط تجارت در سطح جهان الزامات نوینی را برای کشورهایی که علاقه‌مند به بقا و رقابت در این محیط پیچیده و ناپایدار هستند،‏ پدید آورده‌اند. این الزامات،‏ دربرگیرنده مواردی هم‌چون استفاده از ابزارها،‏ تکنولوژی‌ها و روش‌های جدید برای انجام فعالیت‌های تجاری از جمله صادرات است.
با توجه به این‌که به زعم برخی از صاحب‌نظران،‏ اقتصاد آینده اقتصاد شبکه محور خواهد بود،‏ برخورداری از توان‌مندی‌هایی هم‌چون توان صادرات به روش الکترونیکی برای حضور موفق در چنین اقتصادی ضرورت دارد. از سوی دیگر کشور ایران یکی از کشورهای در حال توسعه است که در حال حاضر به درآمدهای بی‌ثبات نفتی وابسته است،‏ ولی در برنامه‌ها و استراتژی‌های توسعه کشور بر توسعه تجارت خارجی به‌ویژه توسعه صادرات غیرنفتی تأکید فراوانی شده است. بنابراین برای تحقق اهداف استراتژی جهش صادراتی،‏ کشور باید با توان‌مندی‌ها و قابلیت‌های لازم برای رقابت در محیط پویا و رقابتی تجارت در سطح جهان مجهز شود. یکی از مهم‌ترین توان‌مندی‌هایی که می‌تواند کشور را به سوی کسب یک مزیت رقابتی عمده و توسعه پایدار رهنمون سازد،‏ استفاده از ابزارها،‏ روش‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی نوین است. بنابراین به نقش مهم تجارت الکترونیکی در بهبود صادرات پی می بریم و امید است با توجه به این ابزارها بتوانیم صادرات کشور را فزونی دهیم، چراکه به دنبال آن برای افزایش صادرات باید تولید ملی را افزایش وبهبود بخشیم.

نقش لجستیک در توسعه تجارت داخلی و بین المللی

 

به نام خدا

مقدمه :

امروزه لجستیک به عنوان پشتیبان فعالیت‌های تجاری-‌تولیدی، نقش حیاتی را در تحقق رشد اقتصادی هر کشوری ایفا می‌کند و اهمیت لجستیک کارا برای تجارت و رشد اقتصادی به‌خوبی صحه‌گذاری شده است. در یک تعریف کلی، لجستیک تجاری دامنه‌ای از فعالیت‌های ضروری تجاری همچون حمل‌ونقل، انبارداری، یکپارچه‌سازی بارهای تجاری و شفاف‌سازی فرآیند تبادلات در مرزی تا سیستم‌های توزیع و پرداخت درون کشوری را شامل می‌شود. به‌طور کلی، یک شبکه رقابتی از خدمات لجستیک جهانی، اسکلت تجارت بین‌المللی را تشکیل می‌دهد.

باید توجه داشت که توانایی یک کشور در تجارت جهانی کنونی به دسترسی بازرگانان آن کشور به شبکه‌های لجستیکی جابه‌جایی محموله‌های باری در سطح جهانی بستگی دارد. همچنین کارایی زنجیره‌های تامین یک کشور (از بعد هزینه، زمان و قابلیت اطمینان) به ویژگی‌های مشخصی از بازرگانی داخلی آن کشور (عملکرد لجستیکی) وابسته است. داشتن عملکرد لجستیکی بهتر و تسهیل‌سازی تجارت به نحو قابل ملاحظه‌ای با شکوفایی تجارت، تنوع صادرات، جذابیت برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی مرتبط است.

براساس اعلام بانک جهانی، بسیاری از کشورهای در حال ‌توسعه هنوز از بهره‌وری حاصل از مدرنیزه و بین‌المللی کردن خدمات لجستیکی که طی ۲۰ سال گذشته در کشورهای توسعه‌یافته به‌کار گرفته شده است، بی‌بهره مانده‌اند. بر همین اساس، امروزه اهمیت فراوان عملکرد لجستیکی برای رشد اقتصادی، تنوع‌بخشی اقتصادی و کاهش فقر به‌خوبی درک شده است. اکنون این نکته که دولت‌ها می‌توانند باعث تسهیل تجارت از طریق سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌های «سخت» و «نرم» شوند؛ به عنوان یک موضوع مهم سیاستی مدنظر بیشتر کشورها قرار گرفته است. کشورها با به‌کارگیری مداخله‌های حمایتی و راهبردی با مشارکت دادن بخش خصوصی باعث بهبود عملکرد لجستیکی خود شده‌اند. در دنیای کنونی، لجستیک نقشی مهم در ایجاد شرایط پایدار دارد.

براساس مطالعات صورت گرفته توسط بانک جهانی، بهبود و ارتقای عملکرد لجستیک به عنوان یکی از اهداف مهم توسعه کشورها، طی سال‌های اخیر، مطرح شده است؛ چراکه لجستیک تاثیر بسزایی بر فعالیت‌های اقتصادی کشورها دارد.

logistics  300x207 نقش لجستيك در توسعه تجارت داخلي و بين المللي

تعریف لجستیک :

“لجستیک‌ بخشی‌ از فرآیند زنجیره‌ عرضه‌ است‌ به‌ طوریکه‌ جریان‌ مؤثر و کارای‌ انبارش‌ کالاها، خدمات‌ و اطلاعات‌ وابسته‌ به‌ آنها را از نقطه‌ شروع‌ تا نقطه‌ مصرف‌ به‌ منظور برآورده‌ نمودن‌ نیازمندی‌های‌ مشتری‌ برنامه‌ریزی‌، اجراء و کنترل‌ می‌نماید.”

۳  ویژگی اساسی لجستیک:

۱ . صرفه جویی های هنگفت در هزینه ها

۲ . کسب رضایت مشتری وافزایش فروش

۳ . عامل موثر در کسب برتری رقابتی در بازار

محققین لجستیک را علمی چند رشته ای که ترکیب مهندسی ،اقتصاد و تئوری سازمان می باشد قلمداد می کنند. بطوری که در امور خرید،برنامه ریزی ،تولید،بازاریابی و… نقش اساسی بازی می کند.

اهمیت‌ اقتصادی‌ لجستیک‌:

روند رو به‌ رشد جمعیت‌ و به‌ تبع‌ آن‌ رشد تقاضا باعث‌ شکل‌گیری‌ بازارهای‌ فروش‌ کالا و همین‌طور مراکز عرضه‌ خدمات‌ و کالاها شده‌ است‌.

توزیع‌ کالاها از مبدأ تولید تا رسیدن‌ به‌ دست‌ مصرف‌کننده‌ نهایی‌ به‌ عنوان‌ یک‌ جزء مهم‌ از تولید ناخالص‌ ملی‌ کشورها مبدل‌ شده‌ است‌. با توجه‌ به‌ این‌ مهم‌، فعالیت‌های‌ لجستیکی‌ بر میزان‌ نرخ‌ تورم‌، نرخ‌ بهره‌وری‌، نرخ‌ سود و هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ انرژی‌ و دیگر خصوصیات‌ اقتصادی‌ تأثیرگذار است‌.

مدیران‌ مؤسسات‌ تولیدی‌ و صنعتی‌ و همین‌طور سازمان‌های‌ خدماتی‌ بر این‌ باورند که‌ سیستم‌ لجستیک‌ چیزی‌ فراتر از مجموعه‌ای‌ از کارکردها و وظایف‌ گسسته‌ است‌. مفهوم‌ کارآمدی‌ که‌ طبق‌ آن‌ نیازمندی‌های‌ مشتری‌ بایستی‌ به‌ مقدار مناسب‌، در مکان‌ مناسب‌ و زمان‌ مناسب‌ به‌ دست ‌مشتری‌ رسانده‌ شود، تأثیر گسترده‌ و عمیقی‌ بر تعادل‌ مؤسسات‌ به‌ صورت‌ کلی‌ و همین‌طور سیستم‌ اقتصادی‌ در سطح‌ ملی‌ و بین‌المللی‌ گذاشته‌ است‌.13920729000230 PhotoA نقش لجستيك در توسعه تجارت داخلي و بين المللي

 نقش لجستیک در توسعه تجارت داخلی و بین المللی:

نقش و جایگاه لجستیک در توسعه تجارت خارجی و داخلی از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ چرا که امروزه حضور در بازارهای جهانی که در آنها مساله رقابت در سطح اعلای خود متبلور شده، بدون وجود لجستیک کارآمد امکان پذیر نخواهد بود. بنگاه‏ها باید قادر باشند کالاهای تولیدی خود را در کمترین زمان و با مناسب‌ترین طریق به خارج از مرزها ارسال کنند.

در این خصوص وجود شبکه‌های لجستیک درب-به-درب یا به طور کلی شبکه‌های حمل‏ونقل و توزیع سریع و ایمن برای جابه‌جایی کالاها تا مقصد نهایی بسیار ضروری است. از سوی دیگر، زیرساخت‏های حمل‏ونقل و جابه جایی در داخل مرزها و در نقاط مرزی باید به نحوی توسعه یابد که جریان شبکه‌های حمل‏و نقل و توزیع را با کمترین هزینه و بیشترین سرعت از مبدأ تا خارج از مرزهای کشور میسر کنند. چنانچه لجستیک در این مقوله‌ها دارای نقص باشد، بحث صادرات و حضور در بازارهای جهانی را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.آثار منفی ناشی از توسعه نیافتگی در زمینه لجستیک، واردات و ترانزیت را هم متاثر می‌کند. هنگامی که کالایی از داخل مرزها وارد کشور می‌شود، باید از طریق همین شبکه‌ها و زیرساخت‏های لجستیکی به نقاط مقصد حمل شود.وجود شبکه‌ها و زیرساخت‏های لجستیکی مطلوب برای توزیع کارآیی این کالاها در داخل مرزهای کشور با در نظر داشتن اهداف اصلی لجستیک ضروری است.

زیرساخت‏های لجستیکی فیزیکی توسعه یافته همچون خطوط زیرساختی حمل‏ونقل مناسب و زیرساخت‏های گمرکی پیشرفته از نقش بسیار مهمی در جذب جریان‌های ترانزیتی برای عبور از خاک کشور برخوردار هستند. افزایش سهم کشور از ترانزیت عبوری از منطقه ممکن نخواهد بود، مگر اینکه گذر کالا از کریدورهای ترانزیتی کشور با کمترین هزینه، حداقل توقف و بیشترین سرعت میسر باشد.

به علاوه زیرساخت‏های غیرفیزیکی همچون فناوری اطلاعات پیشرفته و یکپارچه و قوانین و مقررات هماهنگ و مناسب هم به منظور ایجاد شرایط مناسب برای جریان روان کالا از طریق مرزها و سایر فرآیندهای مرتبط با لجستیک بین‏المللی ضروری هستند. هاب‌های لجستیکی که از ظهور آنها بیش از سه دهه نمی‌گذرد، از دیگر زیرساخت‏های لجستیکی هستند که برخی کشورها همچون امارات با بهره‌گیری از آنها موفق به ارتقای نقش و جایگاه خود به عنوان هاب‌های تجارت و حمل‏ونقل شده‌اند. وجود چنین مراکزی که رویکرد بین‏المللی را در فعالیت‌های خود داشته باشند، تاثیر بسیار مهمی بر تسهیل تجارت خارجی و تبدیل شدن کشور به هاب تجاری منطقه خواهد داشت.

همچنین در این خصوص می توان به نقش توسعه لجستیک کشور در شبکه تجارت داخلی اشاره کرد. شبکه تجارت داخلی را می‌توان مجموعه‌ای از مولفه‌ها دانست که فعالیت آنها منجر به تامین، تولید و انتقال کالا از تولیدکننده به مصرف‌کننده نهایی می‌شود. عملکرد کارآمد و بهره‌ور شبکه تجارت داخلی به شدت وابسته به توسعه‌یافتگی مولفه‌های زیرساختی حوزه لجستیک است. شبکه تجارت داخلی از یک سو به منظور انتقال و توزیع کالا نیازمند زیرساخت‌های فیزیکی پیشرفته و توسعه‌یافته بوده و از سوی دیگر نیازمند زیرساخت‌های غیرفیزیکی کارآمد است. عملکرد مطلوب و موثر شبکه تجارت داخلی هنگامی محقق می‌شود که یکپارچگی مناسب بین مولفه‌های آن ایجاد شده باشد. این یکپارچگی در صورت توجه به توسعه یکپارچه و هماهنگ تمام مولفه‌های دخیل حوزه لجستیک در نظام توزیع کالا در داخل کشور فراهم خواهد شد.توسعه زیرساخت‏های فیزیکی و غیرفیزیکی حوزه لجستیک با بهبود عملکرد شبکه‌های لجستیک کالا در داخل مرزها، علاوه بر کاهش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی کشور، نظام توزیع کالا در داخل کشور را هم سامان خواهد داد.

این بهبودها خود اثرات نهفته‌ای چون افزایش قابلیت رقابت کالاهای تولیدی داخل با کالاهای خارجی، افزایش سطح دسترسی به کالاهای داخلی و تقویت بیش از پیش جایگاه تولیدات ملی در کشور را می‌تواند در برداشته باشد.

به طور قطع تلاش واحدهای تولیدی در کاهش قیمت تمام‌شده محصولات، به عنوان راه‌حلی پایدار و ماندگار برای رشد تولید ملی و ادامه حیات بخش های تولیدی در فضای رقابتی کنونی ضرورت دارد. مدیریت لجستیک به عنوان یکی از روش‌های پرکاربرد و اثرگذار در خصوص کاهش قیمت تمام‌شده در سطوح بین‌ بنگاهی و شبکه‌ای مورد استفاده بنگاه‏ها و سازمان‌های موفق قرار گرفته است.

وجود سیستم‏های کارآمد لجستیکی بنگاه‏ها را در کاهش هزینه تولید محصول از طریق کاهش سهم هزینه‌های لجستیک در تولید یاری خواهد داد. افزایش بهره‌وری و استفاده بهتر از منابع در فعالیت‌های تولیدی و تجاری، از دیگر نتایج مثبت بهره‌گیری از سیستم‏های لجستیکی مناسب در بنگاه‏ها است.

مدیریت زنجیره تامین، یکی دیگر از مفاهیم مرتبط با لجستیک است که نقش غیرقابل انکاری در توسعه تجارت و بازرگانی کنونی ایفا می‌کند. زنجیره تامین را می‌توان شبکه‌ای از بنگاه‏ها و سازمان‌ها قلمداد کرد که در زمینه تولید محصولی خاص با یکدیگر همکاری می‌کنند. این شبکه گستره وسیعی از فعالیت‌هایی است که به صورت زنجیروار از مرحله تولید و تامین مواد اولیه، تولید محصول و سپس توزیع و فروش آن به مشتری نهایی به یکدیگر متصل هستند.

در دنیای رقابتی امروز، بنگاه‏های اقتصادی فعال و موفق در بازارهای مختلف، به شدت به شبکه‌های ارتباطی بین سازمانی و زنجیره‌های تولید وابسته هستند. در واقع امروزه، خطوطی که به طور سنتی بین سازمان‌ها، وظایف و امور تجاری و بازرگانی ترسیم می‌شد، در حال محو شدن است؛ سازمان‌ها و موسسات مجزا به لحاظ حقوقی، برای رفع موانع رقابتی با یکدیگر همکاری و مشارکت می‌کنند. تحولات اقتصادی، الزامات بازار، شرایط متغیر محیطی، توسعه و پیشرفت فناوری‌ها، تغییر انتظارات مردم به عنوان مشتریان نهایی (مصرف‌کنندگان)، تعداد و تنوع سازمان‌های خدمت رساننده به مردم و بسیاری از عوامل دیگر، زمینه‌های ایجاد یک نظام و سیستم بازرگانی مبتنی بر شبکه را فراهم کرده است.

فعالیت‌های بنگاه‏ها در همکاری‌های سازمان‌یافته و بلندمدت از طریق زنجیره‌های تامین به شدت بر افزایش رقابت‌پذیری تولیدات ملی، افزایش رضایتمندی مشتریان و کاهش هزینه‌های تولید محصولات و خدمات موثر خواهد بود.

logistics 300x262 نقش لجستيك در توسعه تجارت داخلي و بين المللي